Wanngård (S) och König Jerlmyr (M) gör upp om makten i Stadshuset. Illustration: Mitt i Stockholm

Rödgrönrosa behåller makten enligt ny mätning

Den rödgrönrosa majoriteten i Stockholms stad ser ut att sitta kvar efter valet. Moderaterna kan samtidigt gå mot sitt sämsta val på 48 år. Det visar en ny valundersökning. Men många väljare är fortfarande osäkra. Stockholm går mot en valrysare den 9 september.

  • Publicerad 06:00, 28 aug 2018

De rödgrönrosa partierna, som i dag styr Stockholm, får 48,8 procent i den valun­dersökning som Novus har gjort på uppdrag av lokaltidningen Mitt i, P4 Stockholm och SVT Stockholm.

Alliansen får i sin tur 41,2 procent av rösterna.

– Om det här blir valresul­tatet är det ganska förvå­
nande att de rödgrönrosa blir
 störst, för det brukar kosta att
 regera, säger Henrik Eken­
gren Oscarsson, professor 
i statsvetenskap vid Göteborgs univer­sitet.


Rödgrönrosa är största blocket

Så skulle resultatet bli – om det var val i dag.


Källa: Novus (på uppdrag av Mitt i Stockholm, P4 Stockholm och SVT Stockholm).


Moderaterna tappar mest

Miljöpartiet tappar drygt tre procent jämfört med 2014. Men Moderaterna är det parti som gör det största tappet av alla i stadshuset jämfört med valet 2014 – från 27,2 procent till 22,1.

Ett resultat som, om det står sig, blir Stockholms­moderaternas sämsta sedan 1970.

Samtidigt lyckas inte Socialdemokraterna att lyfta utan ligger kvar på ett liknande resultat som valet 2014, som var det dittills sämsta för partiet i Stockholm.

MP tappar i stöd

Miljöpartiet tappar också stöd i Novus väljarbarometer jämfört med valet 2014. Minus 3,2 procent.

Henrik Ekengren Oscarsson tror att tappet hade varit ännu större om väljarundersökningen hade gjorts i maj, före den rekordvarma sommaren.

– Opinionsvindarna har vänt och partiet är på väg mot en uppryckning, och det kan kanske räcka ända upp till förra valets resultat om det fort­ sätter så här, säger Henrik Ekengren Oscarsson.

Många fortfarande osäkra

Men många är fortfarande osäkra – hela 10,2 procent uppger att de inte vet vilka de ska rösta på.

– Det är de som är sena till festen och som kanske inte är så insatta i Stock­holmspolitiken. De brukar antingen falla tillbaka på hur de röstat tidigare eller se på valundersökningar och rösta utifrån hur andra röstar, säger Henrik Ekengren Oscarsson.


Så stora blir partierna

Parti för parti jämfört med valresultatet från 2014.

Källa: Novus (på uppdrag av Mitt i Stockholm, P4 Stockholm och SVT Stockholm).


Sverigedemokraterna lyfter

Vänsterpartiet är det parti som ökar mest. Men även Centerpartiet och Sverigedemokraterna lyfter med cirka tre procentenheter var.

Sverigedemokraterna skulle med 8,3 procent kunna bli vågmästare – om resultatet i undersökningen stod sig – även om alliansens partier har sagt till Mitt i att man utesluter ett samarbete med partiet.

SD är trots ökningen betydligt mindre i huvud­staden än vad valundersökningar på riksplanet har visat under 2018.

Stockholm ser annorlunda ut jämfört med där SD är stora.

Henrik Ekengren Osvarsson, professor

– Det beror på att sammansättning­en av dem som bor i Stockholm ser annorlunda ut jämfört med där SD är stora. Det bor re­lativt välutbildade tjänste­mannagrupper i Stock­holm, där många har en an­nan syn på globalisering och tolerans. SD har svårare i de grupperna, säger Henrik Ekengren Oscarsson.

Två partier kan åka ut

Två av partierna, Fi och KD, hänger löst i och med den nya treprocentspärr som gäller för första gången i ett kom­munval i Stockholm.

I undersökningen finns en statistisk felmarginal på unge­fär 1,1 till 2,7 procent, beroende på parti­ets storlek.

Och Viktor Wemminger på Novus poängterar att undersökningen inte fastslår hur det kommer att se ut på valdagen.

– I Sverige har vi ofta väldigt träff­säkra väljarbarometrar. Men det är viktigt att tänka på att det här visar hur det ser ut i nuläget. Om till exempel debatten förändras eller om nya sak­frågor lyfts fram kan resultatet ändras. Så det är ingen prognos för valkvällen utan ett nuläge, säger han.

Fakta

Om undersökningen

Valundersökningen gjordes av Novus på uppdrag av Lokaltidningen Mitt i, Sveriges Radio P4 Stockholm och SVT Stockholm.

Undersökningen omfattar 1000 svarande personer, som gjordes perioden 7–16 augusti 2018. Personer 18 år och äldre boende i Stockholms kommun har svarat.