Miljöminister Karolina Skog ska prata om statens/kommunernas roll i klimatfrågan i kväll. Foto: Mitt i + pressbild

Politiker ska få bekänna färg i klimatfrågan

Inte minst den extremtorra sommaren visar att klimat- och miljöfrågorna måste högre upp på listan i årets valrörelse menar Naturskyddsföreningen Solna Sundbyberg. De har därför bjudit in Miljöministern och alla lokala partier till debatt i kväll på biblioteket.

  • Publicerad 07:28, 15 aug 2018

Bränder, vattenbrist och extrem hetta. Naturskyddsföreningen är orolig över att sommarens väder är en föraning om hur de framtida klimatförändringarna kommer att se ut.

– Även på lokal nivå påverkas vi mycket. Det är därför angeläget att alla politiska partier deklarerar hur de kommer att jobba med klimatfrågorna och klimatanpassningen inför valet så att väljarna vet var de står, säger Linda Bell ordförande i naturskyddsföreningen Solna Sundbyberg.

De, tillsammans med Miljlöpartiet i Sundbyberg, har därför bjudit in till en miljöpolitisk debatt med Miljöminister Karolina Skog och representanter för alla partier som kandiderar till kommunfullmäktige i höst.

– Miljöministern har pekat på att kommunerna har en viktig roll. Dels i att inte bygga för strandnära, att förstärka de gröna strukturerna och förbättra marken snarare än att bebygga den med hårda ytor, förklarar Linda Bell.

Vi kommer även att se att blöta väder blir allt vanligare framöver och måste ha en beredskap för det

Linda Bell

Hon berättar att alla hårdgjorda ytor gör det svårare för vattnet att sjunka undan. Och att ett träd kan suga upp 100 liter vatten per dygn – varför man bör tänka till innan man tar ner dem.

– Vi kommer även se att blöta väder blir allt vanligare framöver och måste ha en beredskap för det.

Naturskyddsföreningen ser till exempel med oro på planerna för Madendalen där skisserna visar bebyggelse precis intill den lilla bäcken, förklarar Linda Bell.

– Politikerna pratar om klimatfrågorna, men det är för vagt. Väljarna behöver få veta hur partierna tänker, säger hon.

Debatten hålls på biblioteket i Signalfabriken mellan klockan 18-21 i kväll, 15 augusti. Alla som vill får gärna komma och lyssna.