Partierna har olika uppfattning om hur valdeltagandet i delar av Nacka ska ökas Foto: Mostphotos

Politiker oense om hur valdeltagandet ska öka

Skillnaderna i valdeltagandet i Nackas 54 valdistrikt skiljer stort . Socialdemokraterna lägger ansvaret på Alliansen. Alliansen tillbakavisar och lägger ansvaret på samtliga partier.

  • Publicerad 15:01, 17 sep 2018

Det preliminära valresultatet i kommunvalet visar på stora skillnader i valdeltagandet i Nackas 54 valdistrikt.

Om detta skrev Lokaltidningen Mitt i förra veckan.

I tolv av distrikten har preliminärt över 90 procent av de röstberättigade röstat, i nio distrikt har färre än 80 procent röstat.

Högst valdeltagande har preliminärt Lännersta norra, 92,7 procent , lägst Fisksätra norra, 56,1 procent.

Bekymrad

Khashayar Farmanbar (S), oppositionsråd i Nacka, säger i en kommentar:

 Jag är bekymrad över situationen. Det är inte sunt. Om en del av vår befolkning inte känner framtidstro utan hopplöshet kommer det att leda till stora problem.

Khashayar Farmanbar fortsätter:

– Demokrati bygger på valdeltagande. Att inte röst blir ett tecken på att inte känna sig som en del av samhället. Det kan leda till utanförskap och kriminaltet. Det här är ett problem som Alliansen håller på att skapa, Fisksätra är annars det miljonprogramsområde i länet som är bäst fungerande, därför behöver vi satsa mer där.

Är det politikerna som har ansvaret?

– Absolut. Det är ett ansvar för alla partier. Men också för hela samhället. Kommunen måste göra större insatser för ökad demokrati och valdeltagande. Det verkar tyvärr vara en ideologisk skiljelinje.

Vill avsätta pengar

Farmanbar säger att S sedan tidigare fört fram som lösning att avsätta pengar till särskilda demokratisatsningar, som demokratiambassadörer, för att öka valdeltagandet, något den politiska majoritet sagt nej till.

Mats Gerdau (M), är kommunstyrelsens ordförande i Nacka:

– Jag tycket att det är bra att alla använder sin röst, att rösta om hur kommunen och Sverige ska styras. Det vore önskvärt om valdeltagande var högre. Jag kan förstå att det ser ut så här, alla som kommit nya till Sverige kan inte svenska och förstår inte skillnaderna mellan partierna. Man kan tänka sig själv hur det är att flytta till annan del av jordklotet och hur ska man sätta sig in systemet. Det tar tid.

S lägger ansvaret på Alliansen?

– Det är ett ansvar för alla partier. Han (Khashayar Farmanbar) gör det väldigt lätt för sig att påstå att det bara är alliansens ansvar. Det är upp till alla partier att man får röster, man ska inte kommunalisera det ansvaret, det tror jag inte demokratin mår bra av. Partierna måste få röster, det är inte kommunens tjänstemän som måste anstränga sig, det är en väldigt lat inställning.

”Oroväckande lågt deltagande”

Per Adman, docent vid statsvetenskapliga institutionen på Uppsala universitet, säger i en kommentar att Nacka har områden med ”oroväckande lågt deltagande” i valet. Problem han ser är att det minskar legitimiteten för den demokratiska processen, om bara en mindre del av invånarna röstar, vilket kan leda till en känsla av att politiken allt mindre angår en själv.

– Dels blir det problem med den politiska jämlikheten, då det i synnerhet i områden med lågt valdeltagande främst brukar vara just de med hög utbildning och inkomst och bättre yrkesposition som röstar. Följden blir att de röster som styr vilka partier och politiker som väljs in, och deras mandatfördelning, sannolikt inte är särskilt representativ för befolkningen som helhet.