Oklart vad som sagts här inne om Karlbergsskolan. Foto: Christian Johansson

Oklart om Karlbergsskolan

Vad som sagts och beslutats om Karlbergsskolan framstår minst sagt som otydligt. Enligt Moderaterna har man tagit ställning för att låta den vara kvar. Liberalerna hävdar lika övertygat att M har svängt i frågan.

  • Publicerad 15:45, 7 sep 2018

Vad var det egentligen politikerna tog ställning till på barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott för tre veckor sedan? Om det har Moderaterna och Liberalerna helt olika uppfattningar.

Uppe till diskussion var nämndens ekonomi. Liberalerna ville att utskottet skulle gå vidare med de förslag som finns i en utredning om vilka skolor som kan behöva slås ihop för att klara ekonomin. Det godkändes också av utskottet.

Men vad det innebär har de delade meningar om.
Utredningen kom i våras och föreslog en nedläggning av Karlbergsskolan. Det ledde till protester från både föräldrar och lärare och efter det gjordes ett tilläggsförslag om att behålla den som F–3-skola.

Nu råder oenighet om vad som åsyftades när arbetsutskottet beslutade att säga ja till Liberalernas förslag att gå vidare med utredningen. Ska tillägget räknas till utredningen eller inte? Kort sagt: eftersom det finns motstridiga förslag i utredningen, ett om att lägga ner skolan och ett om att behålla den, vilket är det i så fall som avses?

Olika tolkningar

– Det finns ett tilläggsförslag om att skolan ska vara kvar och inte rivas. Därför släppte M upp förslaget till nämnden. Det framgick att Liberalernas linje var att skolan ska läggas ner. Det sa vi nej till eftersom vi vill behålla skolan, säger Johan Skog, ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Liberalerna å sin sida hävdar att det utskottet tog ställning till var det ursprungliga förslaget och att tillägget ska betraktas för sig.

– Tillägget är inte en del av utredningen och vårt yrkande gällde förstås den. Precis på det sätt vi yrkade i våras, säger Ylva Mozis, gruppledare för Liberalerna.
Även Jaana Tilles,  S, har uttalat sig starkt kritiskt och hävdat att Moderaterna bytt ståndpunkt.

För väljarna måste oenigheten framstå som förvirrande. En sak står dock klar: något formellt beslut om Karlbergsskolan har ännu inte fattats.