MP vill förvandla trafikplats till brygghäng

Miljöpartiet vill skapa fler trivsamma miljöer utmed vattnet – till exempel vid Klarastrandskanalen. – Med ganska enkla lösningar kan man få bort det som stör en sådan här plats och i stället aktivera den, säger Daniel Helldén (MP).

  • Publicerad 16:07, 30 aug 2018

Miljöpartiet i Stockholms stad vill satsa 15 miljoner kronor på att utveckla lokala lägen vid vattnet – exempelvis bryggor, bastu, gångstråk, rekreationsmiljöer eller annat som lämpar sig nära vattnet.

– Tanken med det här att aktivera stadens koppling mellan vatten och land, att få det mer levande. Pengarna som vi lägger ska vara ett smörjmedel som får igång det här, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd.

Staden ska medfinansiera projekt

Pengarna ska stimulera projekt där trafiknämnden, stadsdelsnämnderna eller privata aktörer går in med egna medel. Om en stadsdelsnämnd exempelvis vill förbättra ett gångstråk utmed vattnet, ska staden kunna gå in och medfinansiera 50 procent av projektets kostnad.

– Vi öppnar egentligen upp för en större grad av kreativitet för stadsdelarna, där vi kan komma med stöd centralt. Men även privata aktörer kan komma med idéer. Om andra aktörer går in kan vi göra fler projekt, det blir billigare, säger Daniel Helldén.

Enkla och kreativa lösningar

En idé som Miljöpartiet har redan nu är att tillsammans med en eller flera privata aktörer bygga en brygga vid Klarastrandskanalen. Genom att avskärma bullret från trafikleden vill man göra platsen till ett trevligt tillhåll med utsikt mot Stadshuset.

– Med ganska enkla lösningar kan man få bort det som stör en sådan här plats och i stället aktivera den, säger Daniel Helldén.

Ett exempel på en privat aktör som kanske kan vara intresserad av att medfinansiera idén är Waterfront, menar Helldén.

– Rent teoretiskt har vi ett stort konferenscenter i närheten, Waterfront, som skulle kunna gå in med medel. När man inte jobbar kan man gå ner och sitta och dingla med benen på bryggan.