Miljöpartiet lovar träd, park och lek

Miljöpartiet vill se att grönområden bli en ännu större del av stadsplaneringen efter valet och lovar satsningar på stadsparker och träd.

  • Publicerad 17:14, 27 aug 2018

Nu går Miljöpartiet ut och lovar satsningar på parker. Varje kommundel ska ha minst en stor park och minst en lite mindre. När det kommer till de stora parkerna ska man utgå från de som redan finns, men utveckla dem.

Det handlar främst om Kallhällsparken, Berghemsparken, Kvarnbacken, Fastebolsparken, Kyrkparken och Skälbyparken.

– Vi upplever att Järfällaborna bryr sig om sina grönområden, säger Amanda Palmstierna (MP). Man mår bra av att vara i naturen, det tror jag de flesta av oss känner i kroppen och det finns mycket forskning som visar på det.

Pop-up parken i Barkarbystaden ska snart plockas ned, men Miljöpartiet vill att den ska återuppstå till våren.

De föreslår också att Kallhälls torg ska stå näst på tur att få en tillfällig park.

Den ska vara något mindre än i Barkarbystaden, så att även torghandeln får plats, men det ska finnas utrymme för såväl odlingslådor som lekredskap för barn.

Digital karta

Man vill också satsa mer på kommunens träd och föreslår en digital karta som ska vara tillgänglig för alla.

Man har kartlagt alla naturvärden och vill nu tillgängliggöra resultaten i kartan, så att alla kan se trädens värde.

– Vi vill att trädens värden ska genomsyra all planering i Järfälla. Det är viktigt att få in kunskap om träd och naturen så tidigt som möjligt när man ska bygga nytt, säger Amanda Palmstierna (MP).

Görs inte det idag?

– Stadsplanering överhuvudtaget fokuserar ofta på det som ska byggas och grönområden bara hänger med. Vi måste vara lika aktiva kring de gröna områdena. Staden och naturen ska komma samtidigt och gå hand i hand, säger hon.