Illustration: Mitt i Stockholm

Mer än hälften positiva till dieselförbud

Mer än hälften av stockholmarna kan tänka sig ett förbud mot dieselbilar. Det visar Novus valundersökning.

  • Publicerad 07:58, 28 aug 2018

Miljöpartiet, som är med och styr Stockholms stad i dag, går till val med ett för­bud mot vissa dieselbilar och äldre bensinbilar i innerstan – främst på hårt trafikerade gator.

För­slaget har väckt starka reaktioner. Men när stockholmarna får tycka till så är de flesta positiva till ett dieselförbud.

Novus ställde frågan vad väljarna har för inställning till att förbjuda dieselbilar i centrala Stockholm. Drygt hälften ställer sig positiva till ett förbud, medan en dryg tredjedel är negativa.


Så känner stockholmarna för dieselförbud

Regeringen har gett grönt ljus för miljözoner. Från och med 2020 kan det därför vara stopp för vissa dieselbilar i innerstan. Så svarade stockholmarna på frågan:  Vilken är din inställning till att införa ett dieselförbud i Stockholms centrala delar?

Källa: Novus (på uppdrag av Mitt i Stockholm, P4 Stockholm och SVT Stockholm).


Ett resultat som skulle kunna bero på den varma sommaren och att klimat­frågan är uppe på tapeten, tror Hen­rik Ekengren Oscarsson, professor i statsvetenskap.

Den varma sommaren har fört upp klimat- och miljöfrågor på agendan

Henrik Ekengren Oscarsson, professor

– Det blir alltid lättare att driva opinionsbildning i frågor som är högt upp på dagordningen. Den varma som­maren har fört upp klimat-­ och miljö­frågor på agendan, säger han.

MP tappar i stöd

Trots att stockholmarna är positiva till en av Miljöpartiets hjärtefrågor, dieselförbud, tappar partiet stöd i Novus väljarbarometer jämfört med valet 2014.

Henrik Ekengren Oscarsson tror att tappet hade varit ännu större om väljarundersökningen hade gjorts i maj, före den rekordvarma sommaren.

– Opinionsvindarna har vänt och partiet är på väg mot en uppryckning, och det kan kanske räcka ända upp till förra valets resultat om det fort­ sätter så här, säger Henrik Ekengren Oscarsson.

Fakta

De fem viktigaste frågorna för väljarna i Stockholm

  • Skola och utbild­ning: 29%
  • Sjukvård: 29%
  • Miljö/klimat: 20%
  • Invandring/ integration: 15%
  • Äldreomsorg: 12%

Valundersökningen gjordes av Novus på uppdrag av Lokaltidningen Mitt i, Sveriges Radio P4 Stockholm och SVT Stockholm.

Undersökningen omfattar 1000 svarande personer, som gjordes perioden 7–16 augusti 2018. Personer 18 år och äldre boende i Stockholms kommun har svarat.

Källa: Nous (på uppdrag av Mitt i Stockholm, P4 Stockholm, SVT Stockholm)
Visa merVisa mindre

Fakta

Här är regeringens förslag på zoner

Miljözon 1

Den första miljözonen reglerar tunga fordon. Kommuner kan redan idag besluta om miljözoner för vissa tunga fordon (lastbilar och bussar). Miljözoner finns därför redan idag i åtta kommuner. Dagens miljözoner innebär att fordon som uppfyller utsläppsklass euro 5 och högre får köra i miljözonen till och med utgången av 2020. Därefter får bara fordon som uppfyller utsläppsklass euro 6 köra i zonen.

Miljözon 2

I den andra miljözonen ställs krav på personbilar.

  • Till en början kommer dieselbilar som uppfyller utsläppskraven för Euro 5 och Euro 6 få köra där. Men 1 juli 2022 kommer kraven skärpas till att endast dieselbilarna Euro 6 får köra. Samma sak gäller för elhybrider och laddhybrider med dieselmotor.
  • För bilar med bensinmotor gäller att de får tillträde om de klarar Euro 5. Det gäller även för elhybrider, laddhybrider, fordonsgasbilar och E85-bilar.
  • Även bilar som har bättre miljöprestanda får köra här t.ex. elbilar och bränslecellsbilar.

Miljözon 3

I den tredje miljözonen ställs högst krav. I den zonen får endast renodlade elbilar, bränslecellsbilar och gasbilar i Euro 6 köra. För tunga fordon ställs också höga krav. Här får elfordon, bränslecellsfordon, laddhybrider i Euro 6, och gasfordon i Euro 6 köra.

Källa: Regeringen
Visa merVisa mindre