M-topp undantogs från bygg- och tomtpolicy

Moderaten Herman Donner – Lars LIndgrens tilltänkte efterträdare i Vaxholm fick både klartecken att stycka tomt och bygga när andra fått nej. När Donners ärenden behandlades valde den M-ledda nämnden att köra över tjänstemännen.

  • Publicerad 15:49, 7 sep 2018

I en valbroschyr som sprids av Föreningen Bevara Norrberget i Vaxholm beskrivs hur Herman Donner, ett av moderaternas toppnamn inför valet, ska ha särbehandlats när han velat bygga och stycka en tomt på Tynningö.

Gick emot tjänstemännen

Av kommunens protokoll som Mitt i tagit del av framgår att tjänstemännen var negativa till ansökningar från Donner – men att den M-ledda Stadsbyggnadsnämnden körde över tjänstemännen och sa ja.

I det ena fallet ville Herman Donner, som företrädde sin mor, ha förhandsbesked för bygglov på tomten på Tynningö. I det andra handlade det om avstyckning av tomten, något som hans mor tidigare fått avslag på.

Tjänstemännen sa nej bland annat eftersom det skulle strida mot översiktsplanen och avvika från ”den konsekventa linje som stadsbyggnadsnämnden haft sedan 2004”.

Många nej till avstyckningar

Förvaltningen skrev att man enligt den policyn årligen avvisat cirka 50-60 förfrågningar om avstyckningar på Tynningö.

För Herman Donner gick det bättre.

– Det är alldeles riktigt att nämnden beviljat positivt förhandsbesked, säger Lars Wessberg (M), ordförande för Stadsbyggnadsnämnden.

– Det var en enig nämnd, blocköverskridande, som tog beslutet.

– Det var visserligen i strid med tjänstemännens beslut, men det händer inte så sällan. Vi politiker är ju till för att vara allmänhetens ögon. Vi går emot tjänstemännen när vi tycker att det är riktigt.

”Speciellt fall”

När det gällde Donners tomt uppgav politikerna i nämnden att fallet var speciellt. Bland annat var tomten ”väsentligt mycket större än omgivande fastigheter” och dessutom delas den av Tynningövägen så att den i den ”i praktiken” redan upplevdes som delad.

Tjänstemännen höll inte med utan räknade upp minst sju fastigheter som på detta sätt i sådana fall kunde räknas som i praktiken avstyckade.

Det är vanlig behandling, som för vilken medborgare som helst

Lars Wessberg (M)

– Jag är fullkomligt kolugn. Om vi hittar en lösning där alla är överens tycker jag det är magstarkt göra politik av det, säger Lars Wessberg.

Är det inte känsligt när det handlar om en partikamrat?
– Det är klart att det är känsligt. Den tanken har jag direkt när det dyker upp ett sådant ärende. Då kan man vara än mer säker på att beslutet är noga övervägt.

Har ni gynnat Herman Donner?

– Det är inte fråga om en positiv särbehandling. Det är vanlig behandling, som för vilken medborgare som helst. Sedan att många Tynningöbor velat stycka och inte fått beror på att varje ärende är unikt.

– I protokollet står det klart och tydligt varför vi gjort avsteg för Donner.

När det gäller förhandsbeskedet för bygglov valde L och MP att reservera sig mot beslutet. S med Lars Sjöblom som ledamot, (Sjöblom var då i S och är numera åter aktiv moderat) röstade med alliansen.

Herman Donner, som själv sitter i Stadsbyggnadsnämnden, avstod bägge gångerna från att delta i besluten för att undvika jäv.