Erik Andersson (M) och Anna Gustafsson (M) presenterar ett nytt förskolepaket. Foto: Press/Most photos

M: ”Dåliga förskolor har inte här att göra”

I Moderaternas nya förskolepaket ska tillsynen öka och föräldrarnas upplevda nöjdhet ge en kvalitetsbonus. Även mer utbildning utlovas till personalen. – De som inte klarar de uppsatta kvalitetskraven får inte bedriva förskolor i Täby, säger Erik Andersson (M), partiets listetta.

  • Publicerad 20:18, 12 jun 2018

Förskolan har varit en het fråga i Täby de senaste åren. Under Förskoleupproret gick flera privata aktörer i Täby ihop och krävde bland annat en hel förskolepeng för varje barn samt ersättning under sommarmånaderna.

– Förskolan är en otroligt viktig verksamhet för våra barn. Den ska hålla en hög kvalité samtidigt som vi ska värna om valfriheten, men vi är väldigt tydliga med att de som inte klarar de uppsatta kvalitetskraven inte får bedriva förskolor i Täby, säger Erik Andersson (M), partiets kandidat till kommunstyrelseordförande.

Vi säger inte bara mer pengar till förskolan

Erik Andersson (M)

Föräldrarnas åsikt spelar större roll

Moderaterna föreslår nu att man ser över ersättningssystemet så att det tydligare kopplas till kvalitén. Det ska göras genom dels en ökad tillsyn och dels föräldrarnas upplevda nöjdhet av förskolan. De förskolor som bäst klarar de uppsatta kvalitetsmålen kommer att få en kvalitetspeng.

– Vi säger inte bara mer pengar till förskolan, utan vi vill att pengarna ska resultera i en bättre kvalité och därför vill vi koppla ersättningen till olika kvalitetsparametrar som exempelvis föräldrarnas nöjdhet. Föräldrarna känner sina barn bäst, säger Erik Andersson.

För stora barngrupper

Han pekar bland annat på storleken på barngrupperna, där Täby sticker ut i statistiken.

– Vi har många förskolor som klarar över 90 procents nöjdhet gällande barngrupper, men vi har flera där det skiftar ganska mycket – där kan vi bli mycket bättre.

Moderaterna vill senast till år 2022 nå en nöjdhet på över 90 procent på samtliga förskolor i frågan om barngruppernas storlek.

Barnskötare kan bli förskolelärare

En annan del i förskolepaketet handlar om personalens möjlighet till utbildning. I grannkommunen Österåker har man ett program där barnskötare kan vidareutbilda sig till förskolelärare – det vill man se även i Täby.

– Vi vill gärna ha en dialog med andra kommuner i den frågan, säger Anna Gustafsson (M), vice ordförande i barn- och grundskolenämnden.

Deltidspengen ska utredas

På frågan om en hel förskolepeng svarar Anna Gustafsson att de vill föra dialog med de privata aktörerna och att frågan kommer att vävas in i den utredning som ska ligga till grund för det nya föreslagna ersättningssystemet.

– Nu vill vi se över systemet helt och hållet och då kommer vi att ta in synpunkter från de privata aktörerna och frågan om deltidspengen kommer också att tas med. Vi jobbar mot samma mål. Under den här mandatperioden har vi exempelvis skjutit till pengar under sommarmånaderna.

Dåliga förskolor har inte i Täby att göra

Erik Andersson (M)

Flera förskolor har tvingats lägga ner på grund av dålig ekonomin, och många säger att pengen är för låg, hur tänker ni kring det?

– Förskolor måste ha en ekonomi där de kan planera för sin verksamhet, samtidigt kan vi inte ha förskolor som har för få barn, säger Anna Gustafsson.

De skolor som inte uppnår målen och således inte får ta del av kvalitetspengen – vad händer med dem?

– Vi har redan en välfungerande tillsyn där förskolor föreläggs om de har brister, ibland med viten om det är allvarligt. Då får de tid att åtgärda men de som inte rättar till sig, de ska inte få vara kvar. Dåliga förskolor har inte i Täby att göra, säger Erik Andersson.