Lucas och Hans är yngst och äldst i politiken

Kristdemokraten Lucas Svärd är 18 år, och yngst av alla kandidater i Stockholms kommunalval. Äldst är liberalen Hans Larsson, 84, som varit aktiv inom politiken ända sedan 1960-talet. Mitt i frågade vad som driver dem.

  • Publicerad 11:00, 18 jun 2018

Liberalen Hans Larsson från Stureby har varit aktiv inom lokalpolitiken sedan 1960-talet. Foto: Anna Z Ek

Med sina 84 år är liberalen Hans Larsson äldst av alla kandidater i kommunalvalet. 

En av de frågor han brinner mest för är kollektivtrafiken – han pläderade för en snabbspårväg genom Årsta åratal innan tvärbanan blev verklighet.

Vad fick dig att bli politiker?

– Trafikfrågan. Jag engagerade mig bland annat i den farliga trafiksituationen i korsningen Sockenvägen-Huddingevägen på 1960-talet. Då blev jag uppringd av Folkpartiet och medlem där, eftersom jag sympatiserade med deras värderingar. Jag  pläderade också tidigt för en snabbspårväg genom Årsta och Östberga. Den idén plockades upp och bearbetades, och nu finns Tvärbanan.

Vilken valfråga är viktigast?

– Bra kollektivtrafik är jätteviktigt. Miljöfrågor intresserar mig också, och de hänger ju ihop med trafiken. Dessutom är jag engagerad av skolfrågor; jag har varit lärare och skolledare i många år, både på högstadiet och gymnasiet.

Hur är en bra politiker?

– En politiker ska ha sina ideal. Samtidigt ska man vara beredd att kompromissa.

Fotnot: Hans Larsson är Sturebybo och nummer 18 på Liberalernas lista i valkretsen Östra Söderort. Han har tidigare suttit i stadsdelsnämnden i Enskede-Årsta-Vantör (och sociala disktriktsnämnden, före stadsdelsnämndsreformen 1996). Han är i dag 83 år, men kommer att ha fyllt 84 år på valdagen.

Kristdemokraten Lucas Svärd är den yngsta valbara politikern i Stockholm stad. Foto: Anna Z Ek

Med sina 18 år är kristdemokraten Lucas Svärd yngst av alla kandidater i kommunalvalet. 
Den fråga han brinner mest för är ungas psykiska hälsa.

Vad fick dig att bli politiker?

– Ungas psykiska hälsa har alltid legat mig nära. Under min uppväxt har jag sett på nära håll att både skolpsykiatrin eller barn- och ungdomspsykiatrin fungerar dåligt. För drygt ett år sedan fick jag nog och tog steget att bli politiker.

Vilken valfråga är viktigast?

– Att förbättra skolpsykiatrin eller barn- och ungdomspsykiatrin. Min bild är att KD är det är det enda partiet som tar den här frågan på allvar. Partet vill stärka familjerna, införa kuratorer i alla skolor och korta köerna till barn- och ungdomspsykiatrin

Hur är en bra politiker?

– Ärlig, öppen, principfast och beredd att lägga ner den tid som krävs.

Fotnot: Södermalmsbon Lucas Swärd är nummer 13 på Kristdemokraternas lista i valkretsen Södermalm-Enskede

Lucas Svärd, 18, och och Hans Larsson, 84, delar intresset för lokalpolitiken. Här möts de vid Stockholms stadshus en solig dag i början av juni. Foto: Anna Z Ek