Camilla Ifvarsson (L) är ordförande i barn- och grundskolenämnden. Foto: Läsarbild Press

Liberalerna: ”Förskolepengen måste höjas”

Efter Moderaternas utspel om förskolan tidigare i veckan reagerar Liberalerna mot att allianskollegorna inte tydligare vill höja ersättningen. – Ställer man högre kvalitetskrav måste också ersättningen hänga med, säger Camilla Ifvarsson (L), ordförande i barn- och grundskolenämnden.

  • Publicerad 08:56, 15 jun 2018

Tidigare i veckan gick Moderaterna i Täby ut med sitt förskolepaket. Där föreslog de att en ökad tillsyn tillsammans med föräldrarnas nöjdhet skulle ligga till grund för en kvalitetspeng till förskolor. Moderaterna föreslog också ökade möjligheter för barnskötare att utbilda sig vidare till förskolepedagoger.

M: ”Dåliga förskolor har inte här att göra”

Liberalerna anser att det är positivt att Moderaterna lyfter förskolefrågor, men tycker att man tydligare måste se över förskolepengen.

– Deltidspengen har diskuterats under en längre tid och vi hade gärna sett ett tydligare steg mot att höja ersättningen. Ställer man högre kvalitetskrav och ökar tillsynen måste också ersättningen hänga med, säger Camilla Ifvarsson (L), ordförande i barn- och grundskolenämnden.

Finns redan en läroplan

Hon anser att Täby kommun har en bra tillsyn av förskolorna idag.

– Vi är osäkra på att låta föräldrarnas nöjdhet spela en sådan avgörande roll i fördelningen av bonusen. Det finns idag en läroplan som syftar till att styra mot en god kvalitet.

Liberalerna vill också se flera specialpedagoger.

– Vi har en anställd specialpedagog i kommunen idag, men vi skulle gärna se en ökad möjlighet för förskolorna att kunna erbjuda flera specialpedagoger till barnen, säger Camilla Ifvarsson.