L: Låt Haningeborna bestämma om bilbron till Rudan

Tobias Hammarberg, Liberalernas gruppledare, vill att Haningeborna ska få bestämma kring bilbron till Rudans friluftsområde. ”Det är ingen fråga som ska avgöras på tjänstemännens bord”, säger han.

  • Publicerad 13:48, 7 sep 2018

Liberalernas gruppledare i Haninge, Tobias Hammarberg (L) föreslår nu att Haningeborna bör få bestämma om det ska bli en bilbro över spåren till Rudans friluftsområde eller inte.

– Låt oss ta fram olika alternativ och låt Haningeborna ta ställning efter ett öppet samråd, säger han.

I veckan gick Haninge kommuns tekniska chef ut och dömde ut bilbron, som M, KD och L drivit för att öka tillgängligheten till friluftsområdet.

Detta är ingen fråga som ska avgöras på tjänstemännens bord

Tobias Hammarberg (L)

– Men detta är ingen fråga som ska avgöras på tjänstemännens bord, säger Tobias Hammarberg.

Just Liberalerna har tidigare velat att den omtalade air dome-hallen ska byggas just i Rudans friluftsområde, och även förvaltningsledningen har tyckt att en idrottshall skulle passa bra här trots närheten till naturreservatet.

Martina Mossberg (M), oppositionsråd i Haninge, tycker också att friluftsområdet är för otillgängligt:

– Vi tror att vi har mycket att vinna på att tillgängliggöra Rudan. Det gäller för varutransporter och för polisen, men även för funktionsnedsatta personer och äldre.

Kanske hade det kunnat vara restauranger eller kaféer också

Martina Mossberg (M) om Rudans friluftsområde

Moderaterna, som även föreslagit privatbostäder i området, har tidigare hävdat att det är de södra delarna av Rudans friluftsområde som skulle kunna vara lämpligt för exploatering.

Nu pratar Martina Mossberg mer om att området längs pendeltåget, intill gamla Lakesidehuset är bäst.

– Kanske hade det kunnat vara restauranger eller kaféer också, det skulle kunna höja värdet och attraktiviteten i området, säger Martina Mossberg.

– Men vi behöver ju utreda så att det blir snyggt, säger hon.

Trots att Socialdemokraterna tecknade en avsiktsförklaring 2017 med M, KD och L om att möjliggöra för bilbron, så hävdar nu kommunalråd Meeri Wasberg (S) bestämt att Socialdemokraterna inte alls ser behovet av den.

– Man kanske borde se över bättre gång- och cykelmöjligheter – men en bilbro tycker vi är helt onödigt, säger hon.

Jag tror Rudan kommer behövas som Rudan är i dag

Meeri Wasberg (S)

Men varför tecknade ni 2017 avsiktsförklaringen om bilbron?

– Det handlade om att beakta frågan vid det kommande detaljplanearbetet. Och kommunfullmäktige hade faktiskt beslutat att utreda bilbron.

Vad händer med utredningen nu?

– Vi politiker måste ta beslut om att gå vidare eller inte. Men vi ska gå från 16 000 bostäder i Handen och Vega till 60 000 bostäder år 2050. Jag tror Rudan kommer behövas som Rudan är i dag.