Klimatet – det här vill Järfällas politiker

Nolltaxa inom kollektivtrafiken, solceller, träd, grönska och globala lösningar. Såhär ska Järfällapolitikerna jobba med klimatfrågan om de vinner makten efter valet.

  • Publicerad 13:17, 4 sep 2018

Efter sommarens höga temperaturer har klimatfrågan blivit än mer synlig i valdebatten. Men vad gör egentligen Järfällas politiker, och hur skulle de jobba om de fick makten efter valet?

Hur vill ni minska utsläppen som påverkar klimatet?

Torbjörn Jönsson – Sverigedemokraterna
Det är ingen fråga som vi driver på kommunal nivå utan jag hänvisar till vad som beslutas på riksnivå. 

Bo Leinerdal – Vänsterpartiet
Bilåkandet är den största ”utsläpparen” i kommunen. Därför måste positiva åtgärder genomföras för att minska bilåkandet. Det sker genom fler, tätare bussturer, pendeltåg som håller tidtabell och lägre SL-taxa och på sikt nolltaxa inom kollektivtrafiken.

Nicoletta Josza – Liberalerna
Utsläpp känner inga gränser och därför krävs globala lösningar och teknikutveckling för klimatet. I Järfälla krävs minskat byggande och bättre vägar för att minska utsläppen från bland annat bilköerna.

Aphram Melki – Centerpartiet
Skapa tydliga klimatmål, klimatkompensera för tjänsteresor, satsa på förnybar energi som solceller och biogas. Bygg fler elladdstolpar och erbjud förmånscykel till kommunanställda.

Amanda Palmstierna -, Miljöpartiet
Vi vill ha en kraftfull handlingsplan för klimatet. Vi satsar på solceller, att bygga i trä eftersom betong är en klimatbov, grönska, cykling året runt, bilpooler, laddstolpar, återbruk och innovation.

Lennart Nillson – Kristdemokraterna
Järfällas största utsläpp kommer ifrån byggnation och trafik. Vi vill bygga förnyelsebart i trä och tillse att alla nya hus har solceller. Alla nya byggnader skall ha laddplats för elfordon. Järfälla skall bli bäst på klimatomställning.

Cecilia Löfgreen – Moderaterna
Genom att prioritera byggnation i kollektivtrafiknära lägen underlättas kollektivt resande, utbyggd mälarbana ger fler pendeltåg och kommunens lokaler ska vara energieffektiva.

Claes Thunblad – Socialdemokraterna
Järfälla har klättrat till en topplats i klimatarbetet genom att göra det lättare att vara miljösmart. Vi ska fortsätta med det och minska de fossila transporterna med kollektivtrafik och klok stadsplanering.