”Jag har varit liberal i över 60 år”

Liberalen Sten Deutgen är med sina 81 år näst äldst av alla i kommunvalet och äldst av Alliansens politiker.

  • Publicerad 11:44, 24 jun 2018

Hur länge har du varit liberal och folkpartist?

– Det har jag varit i över 60 år, sedan jag fick rösträtt, med något enstaka avhopp. Aktiv politiker har jag varit i 16 år ungefär. Jag blev aktiv efter att jag gick i pension. Det här blir fjärde kommunvalet jag ställer upp i.

Vilka uppdrag har du haft?

– Jag satt i fullmäktige under en mandatperiod och sedan mest varit folkvald revisor.

Vilken fråga tycker du är viktigast i Väsby?

– Eftersom jag tillhör seniorerna försöker jag bevaka pensionärernas intressen. Eftersom antalet pensionärer ökar kraftigt i Väsby så kommer det bli problem att hitta lämpliga boendeplatser till alla i framtiden.