Inga löften behålla och bygga ut Sicklavallen

Föräldrar och ledare tycker att kommunen gör fel som planerar att bygga hus på idrottsplatsen Sicklavallen. En förälder talar om svek. Moderaterna tillbakavisar och säger att ytorna på Sicklavallen inte ska minskas.

  • Publicerad 15:43, 7 sep 2018

Känslorna under valrörelsen i Nacka har svallat höga om idrottsplatser, i takt med att Nacka byggs ut med fler bostäder.

Främst i fokus har kanske Nacka IP stått.

Sicklavallen är en annan idrottsplats som länge varit i brännpunkten.

Sjumannaplan och biytor

dag består Sicklavallen av en sjumannaplan, en femmannaplan, samt biytor för uppvärmning etcetera. På området ligger även en sporthall.

Kommunen planerar att bygga bostäder på Sicklavallen och flytta bollplanen och sporthallen till en plats i närheten, omkring 30 meter längre bort. Där skulle en ny sporthall byggas. På taket på sporthallen skulle en sjumannaplan förläggas, tänkt att ersätta Sicklavallen. Därmed skulle femmannaplanen och bityorna försvinna.

Sickla IF som bedriver verksamhet på Sicklavallen, och som enligt egen utsago bedriver verksamhet för 800 barn och ungdomar, är inte nöjd. Föreningen vill behålla och bygga ut Sicklavallen till en elvammanplan.

– Vi skulle vilja att Nacka kommun fattade beslutet att bygga elvamannaplan där Sicklavallen ligger i dag, den planen kommer att vara central och kommer att bli en samlingsplats. Gör man om Sicklavallen till en elvamannaplan kommer man minska trycket på andra planer, som Nacka IP, säger Henrik Hafrén, ordförande i Sickla IF.

Skrev till Gerdau

Björn Sjönell, förälder med barn som tränar på Sicklavallen, skrev inför förra valet, 2014, ett mejl till kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau, med anledning av att det förekom många rykten, där han frågade vad som skulle hända med Sicklavallen.

– Då svarade han (Gerdau) att det cirkulerar många konstiga rykten före valet, och att det var bra att gå direkt till källan. Vi Moderater vill inte bygga bort eller minska Sicklavallen, tvärtom bidrar planen till rekreation. Det var vad han skrev.

Verkligheten blev en annan, enligt Björn Sjönell:

– Det händer självklart i politiken. Men det här är ett enormt svek. Det känns som ett fruktansvärt övertramp, att dom som bestämmer i Nacka fullständigt struntat i vad dom boende vill och bara trampar på.

Henrik Hafrén i Sickla IF:

– I och med att Nacka växer och tusentals bostäder skall byggas på Sicklaön så kommer behovet av fotbollsplanen att öka ytterligare. Desto  större beläggning det är på våra planer så minska utrymmet för spontanidrott och att bara gå ned spela med sina kompisar. Bygga kan göras på mindre attraktiv mark.

”Vi ska inte minska”

Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande:

– Vi moderater står fortfarande för detta. Vi ska inte minska ned på ytorna för fotbollen på Sicklavallen. I enlighet med vad jag skrev då så har vi  förbättrat för fotbollen med konstgräs på fem små planer runt om i kommunen och totalrenoverat lekplatsen i Sickla strand. Vi har satt upp fotbollstältet som gör att man kan kan ha året runt-säsong med fotboll. Vi planerar nya fotbollsplaner i Hellasgården och Hästhagen. Fotbollen är prioriterad för oss, det är viktigt att våra barn och unga har bra möjligheter att idrotta och ägna sig åt meningsfulla aktiviteter.

Enligt de uppgifter jag fått så är en stor andel av medlemmarna i Sickla IF från Hammarby Sjöstad och övriga Stockholm

Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande

Mats Gerdau fortsätter:

– Främst ser vi till Nackabornas behov, men självklart är även barn och ungdomar från andra kommuner välkomna att delta i verksamheter i Nacka. Enligt de uppgifter jag fått så är en stor andel av medlemmarna i Sickla IF från Hammarby Sjöstad och övriga Stockholm. Det är beklagligt att Stockholm inte planerat in tillräckligt mycket fotbollsytor inom sina gränser, men det är inte riktigt något som vi kan åtgärda åt dem. 

Fakta

Här är M:s plan för nya planer

I Sickla finns förutom Sicklavallen även en liten fotbollsplan med konstgräs vid Alphyddan. M vill även bygga en fullstor konstgräsplan vid Hellasgården, och en bollplan i Hästhagen.

M planerar för fler bollplaner. En fotbollsplan kan anläggas i den så kallade Kyrkviksparken som planeras mellan Kyrkviken och Saltsjöbanan.