Moderaterna vill att biljettkontrollanter ska ha rätt att gripa plankare. Foto: Lokaltidningen Mitt i

Hårdare tag mot fuskåkare kan bryta mot lagen

Höjda böter och vakter som får gripa fuskåkare. Det föreslår Moderaterna i ett utspel inför valet. Men Jack Ågren, universitetslektor i straffrätt, har svårt att se hur förslagen ska kunna tillämpas.

  • Publicerad 14:17, 7 sep 2018

Nu vill Moderaterna i landstinget ta till storsläggan mot dem som fuskar och tjuvåker i kollektivtrafiken. Detta trots att fusket minskat, med ett intäktstappet om 254 miljoner kronor 2017.

– Att kostnaden för fusket minskat under senare år är glädjande. Det är ett bevis på att vi är på rätt väg. Samtidigt finns mer att göra, säger trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons i ett pressmeddelande.

Kontroller för miljoner

Sedan tidigare har man beslutat att dubbla antalet kontroller, från 2,5 miljoner till 5 miljoner årligen, en satsning som kostar 340 miljoner kronor under sju år.

Nu kommer ett batteri med förslag på ytterligare åtgärder:

✔️ Maxbeloppet för tilläggsavgift (böter) bör höjas till 2 800 kronor – och det bör inte finnas någon lagstiftad gräns för hur höga böter kollektivtrafikmyndigheterna tar ut.

✔️ Ordningsvakter och biljettkontrollanter ska ha rätt att gripa dem som vägrar identifiera sig vid en biljettkontroll.

✔️ Brottet ”spärrforcering” borde utvidgas till att gälla även när det inte finns fysiska spärrar, utan till exempel en linje som markerar var betalgränsen börjar.

Max 1 228 kronor i böter

Men förslagen kan bli svåra att genomföra. När det gäller bötesbeloppet regleras det i Lagen om tilläggsavgift i kollektivtrafiken. En ändring i lagen är på gång och maxbeloppet föreslås bli 2,7 procent av prisbasbeloppet som i år är på 45 500 kronor.

Det innebär att böterna som mest kan bli 1 228 kronor.

Och spärrforcering, alltså plankning, utan en fysisk spärr är inte heller så lätt att lagföra. De som klivit över linjen utan biljett kan ju hävda att de inte sett spärren.

Otydlig spärrgräns kan göra lagen svår att tillämpa

Jack Ågren

– Jag har inte själv läst förslaget, men utifrån vad som berättats för mig krävs att den nya ”spärren” i så fall blir tydlig eftersom spärrforcering kräver att någon skaffat sig tillträde till område innanför en ingångsspärr till tunnelbanan utan att kunna uppvisa giltigt färdbevis. En otydlig spärrgräns kan göra lagen svår att tillämpa, säger Jack Ågren, universitetslektor i straffrätt vid Stockholms universitet.

Även förslaget om att ordningsvakter och biljettkontrollanter ska få gripa personer som inte vill legitimera sig vid en kontroll är problematiskt. Enligt lagen ska personer som begått överträdelser ”skyndsamt överlämnas till polis”.

Vakter och kontrollanter har rätt att avvisa personer, men gripa?

– Om man vill utvidga området för till exempel ordningsvakter att gripa människor så krävs en lagändring. Men möjligen utgör detta en del av förslaget, säger Ågren.

Kriminalisering av p-kassor

Andra åtgärder som Moderaterna föreslår är kriminalisering av p-kassor i syfte att kringgå betalningsansvar och hårdare tag mot organiserad plankning.

– Är osäker på vad de menar här. Generellt bör man alltid noga överväga om det verkligen finns ett behov av kriminalisering. Utgångspunkten bör alltid vara att man vidtar andra åtgärder i första hand för att komma till rätta med ett oönskat beteende. Kriminalisering som metod bör användas restriktivt – i sista hand. säger Jack Ågren.

Fakta

Böterna får inte ge vinst

Så här står det i lagtexterna:

”Biljett måste inköpas innan resenären går in på spärrområdet. Det innebär också att området måste vara tydligt utmärkt för att en transportör ska kunna göra bestämmelserna i lagen gällande mot en person som inte kan uppvisa giltig biljett.”

”Utgångspunkt för beräkning av tilläggsavgiften är de kostnader som transportören har för kontrollverksamheten. Transportören ska inte förlora ekonomiskt på att kontrollera att resenärerna betalat för biljetterna.”

”Tilläggsavgiften får dock inte fastställas på ett sådant sätt att kontrollverksamheten tillför trafikföretaget ekonomiska vinster.”

”En person som vägrar att lösa biljett eller betala tilläggsavgift får avvisas från färdmedlet av en tjänsteman som utför avgiftskontroll. Detsamma gäller för ett område som är avsett för kollektivtrafik som allmänheten har tillträde till endast om avgift för resa har betalats. På begäran av en tjänsteman som utför avgiftskontroll ska Polismyndigheten lämna handräckning för att verkställa sådan avvisning som avses i första stycket.”

Källa: Näringsdepartementet, Ny lag om tilläggsavgift i kollektivtrafiken
Visa merVisa mindre