I valet och kvalet? Många är de som ännu inte bestämt sig för vad de ska rösta på. Foto: Mostphotos

Här är vår sista minuten-guide inför valet

Fortfarande velig? Mitt i har vaskat fram Haningebornas hetaste valfrågor och gjort en guide – i sista minuten för dig som inte har bestämt dig.

  • Publicerad 09:22, 7 sep 2018

I valet och kvalet inför valet? Då är du inte ensam. 12 procent av väljarna är fortfarande osäkra på hur de ska rösta på söndag enligt DN/Ipsos mätningar.

Mitt i har tidigare vaskat fram Haningebornas hetaste valfrågor, genom en enkätundersökning på webben och genom snack med folk på stan.

Skolan viktigt för Haningeborna

Klart stod då att bland annat skolan och tryggheten i Haninge engagerar, irriterar och oroar flest.

Här nedan kan du se hur partierna, som nu kandiderar till Haninges kommunfullmäktige, vill ta sig an Haninges hetaste valämnen.

Vill förbättra – på olika sätt

Haninge ligger kvar i landets absoluta bottenskikt sett till lärartätheten, antalet behöriga lärare är näst lägst i Storstockholm – och ”superrektorn” Lina Axelsson Kihlblom har lämnat jobbet som Haninges grundskolechef.

✔️ Inför lärarassistenter i Haninge skolor ✔️ Stoppa vinstuttagen från Haninges friskolor och fristående förskolor ✔️ Inför nolltolerans mot mobbning ✔️ Minska barngrupperna i kommunen och starta särskild jourskola.

Det är några förslag politikerna i Haninge vill genomföra för att förbättra Haninges skolor.

Allt fler ungdomar – men allt färre vuxna – misshandlas och rånas i Haninge sett till de senaste tio åren, visar Mitti:s genomgång.

✔️ Fler nattvandrare, lokalpoliser och trygghetsvärdar ute i Haninge på kvällarna ✔️ Tiggeriförbud inom kommunens gränser ✔️ Öka kameraövervakningen.

Det är några åtgärder politikerna i Haninge vill genomföra för att öka tryggheten i Haninge.

Trots fritidsgårdar och föreningar över hela kommunen är ungdomshängen vid centrumanläggningar påtagligt i Haninge.

Hur ska ungdomar lockas till att göra annat?

✔️ Öka stödet till Haninges föreningar ✔️ Utöka antalet uppsökare inom kommunen ✔️ Utöka öppettiderna på Haninges fritidsgårdar ✔️ Satsa på ett mer utbyggt idrottsliv i Haninge

Haninge är en segregerad kommun – och segregationen är tydlig även inom de olika kommundelarna.

För att förbättra integrationen vill Haninges politiker bland annat:

✔️ Inför obligatorisk samhällsorientering i svenska värderingar ✔️ Satsa på ”bristyrkes-SFI” där man lär sig både svenska och ett bristyrke ✔️ Öppna mötesplatser på de äldres träffpunkter i Haninge för att förbättra integrationen ✔️ Modulhusen för nyanlända bör upphöra att byggas

Haninge har länge varit en av kommunerna med flest naturreservat i Stockholmsregionen, men befolkningen växer kraftigt och bostäder byggs i dag över hela kommunen.

För att skydda Haninges naturområden föreslår politikerna bland annat

✔️ Att stoppa den tilltänkta bilbron till Rudans friluftsområde ✔️ Rädda Drevviken från övergödning ✔️ Att Norrby mellan Vendelsö och Vega inte bebyggs ✔️ Att planerade lyxbyggen vid Årsta slott stoppas.

Den extrema sommartorkan har satt klimatfrågan högst på agendan bland många väljare och politiker.

Många stora frågor börjar lokalt – och för att minska utsläppen i Haninge vill politikerna lokalt bland annat ha:

✔️ Fler laddstolpar och tankställen för fossilfria bränslen ✔️ Fler infartsparkeringar i Haninge ✔️ Fler klimatanpassade bostäder ✔️ Att kollektivtrafiken både utökas och blir gratis

Så vill politikerna göra med skatten i Haninge