Annica Nordgren (C) pratade om att grönområden måste utvecklas när man bygger nytt. Foto: Wilhelm Jaresand

Här är vallöftet som delar alliansen i Täby

Att göra Stolpaskogen till naturreservat är ett av Centerns viktigaste vallöften – men allianskollegorna sätter emot. Moderaternas listetta Erik Andersson oroas av förslaget som han ser som en risk.

  • Publicerad 17:34, 23 aug 2018

Ett tiotal personer surplar kaffe och mumsar kakor kring det vita partytält som Täbycentern satt upp i centralparken.

Centerpartistiska kommunalrådet Annica Nordgren kliver upp på scenen bredvid och börjar förklara hur nybyggnation och fler grönområden går ihop.

Centralparkens gräsmatta klipptes av två hästar dagens jippo till ära. Foto: Wilhelm Jaresand.

Stolpaskogens framtid delar alliansen

Hon tar upp visionen med en ny stadspark som ska knyta ihop Täby från Stolpaskogen i nordväst till Näsby Slott i sydost. Häri ligger också ett av Centerns vallöften, att göra Stolpaskogen till naturreservat.

Ett vallöfte som inte riktigt fått gehör bland allianskollegorna.

– De har hittills gått med på att se över förslaget och utreda frågan, hur avgränsningen skulle kunna se ut och så, säger Annica Nordgren.

Oklart hur långt Centern går

Frågan kommer hon driva hårt i förhandlingarna, men exakt hur hårt vill hon inte säga.

– Vad vi kan var tydliga med är att centern står för de gröna frågorna och det här är en oerhört viktig valfråga för oss.

Om de säger blankt nej?

– Ett politiskt samarbete handlar om att alla parter får med sig utav sitt partiprogram och det här är en fråga som vi satt väldigt högt upp på vårt program.

Låter som att ni inte kommer ge er?

– Nej det är en fråga som är väldigt viktig för oss, så är det.

Kan det här bli en stöten för alliansen?

– Jag vill inte sitta och tala om hur förhandlingarna ser ut men vad vi kan var tydliga med är att det här är en av de viktigaste frågorna för oss.

M ser förslaget som en risk

Moderaternas listetta Erik Andersson är av samma uppfattning. Nästan. Han beskriver också Stolpaskogen som ett viktigt grönområde – men ser allianskollegans förslag som en risk.

– Vi är oroliga för en klassificering av Stolpaskogen som naturreservat, oroliga att vi kanske gör oss själva en björntjänst. För tyvärr kommer en sådan klassificering med restriktioner bli ett möjligt hinder för att utveckla rekreation och friluftslivet framtiden.

Är inte det poängen med naturreservat?

– Men tänk om man vill förlänga eller lägga om ett spår eller kanske bygga ett utegym om några år, det kan vi i så fall kanske inte göra.

Han säger att det inte finns någon risk för att området skulle påverkas av framtida byggen eftersom det skydd som redan finns sätter upp tillräckligt mycket juridiska hinder.

Annica Nordgren (C) är inte lika säker.

– Det är ingen som idag planerar göra någonting men rätt var det är så naggas det i kanten när saker byggs och så. Därför tycker vi att det här stärka skyddet behövs.