De superlokala politikerna svarar på frågan vad de vill förändra på Södermalm efter valet. Foto: Mostphotos

Här är politikernas visioner för Södermalm

Förskola, parker och trygghet står i fokus för Södermalms superlokala politiker. Vi frågade vad som borde prioriteras i stadsdelen. Här är deras svar.

  • Publicerad 13:00, 7 sep 2018

Vilka är de tre viktigaste sakerna ni vill förändra på Söder efter valet? Den frågan ställde Mitt i Södermalm till stadsdelens lokala representanter i de nio partier som i dag sitter i Stockholms stadshus.

Renhållning och schyssta parker är viktigt för flera av partierna i båda blocken. Alliansen vill se krafttag mot klotter och flera partier säger sig vilja avskaffa de lagliga graffitväggarna.

Nämndens ordförande Anders Göransson (S) öppnar för nya grönomröden – och att städa ännu mer i de som redan finns.

– Vi vill bevara, vårda och utveckla Södermalms parker genom att ordna nya parker, som Monteliusvägen 2.0, skriver han.

Miljöpartiet vill också satsa på det offentliga rummet.

– Fler badställen, mer stadsodling och grönytor. Schackspel på torg och utomhusgym som fungerar också för seniorer, skriver Anna-Klara Müntzing (MP).

Vill anställa vakter

Trygghet är ett ledord för många partier. Fi vill se tryggare miljöer för barn och kvinnor, medan Moderaterna gärna ser kommunala vakter.

– Anställ ordningsvakter på Södermalm för att skapa ökad trygghet bland annat i våra parker. Möjliggör för ordningsvakterna att bötfälla för nedskräpning, säger Christoffer Järkeborn (M), vice ordförande i stadsdelsnämnden.

Mindre barngrupper viktig fråga

Fem av nio partier lyfter fram vikten av mindre barngrupper eller mer personal i förskolan i stadsdelen. Sverigedemokraterna har dock fler åtgärder de vill se i Söders förskolor.

– Vi vill se mindre barngrupper och krav på att personalen kan tala god svenska. Det finns skillnader mellan pojkar och flickor, därför ställer vi oss avvisande till det som kallas könsneutral genuspedagogik i förskolan, skriver SD:s gruppledare Peter Wallmark.

Vi ställer oss avvisande till könsneutral genuspedagogik i förskolan

Peter Wallmark, SD

Bättre äldrevård talar många partier också om. Vänsterpartiet vill minska antalet privata aktörer inom hemtjänsten, medan Liberalerna lyfter fram vikten av plats på äldreboenden för alla över 85 år.

Se alla svar nedan: