Erika Ullberg (S) och Irene Svenonius (M) är huvudrivaler i landstingsvalet. Foto: Pekka Pääkkö

Här är löftena från partierna i landstinget

Fast husläkare, gratis kollektivtrafik och fler vårdval. Så kan det bli – beroende på vilka som vinner landstingsvalet.

 • Publicerad 04:44, 3 sep 2018

Köer på akuten, upptaget när man ringer vårdcentralen, skip stop och strul på pendeln och så NKS-skandalen på det. Landstingspolitikerna i Stockholms län har haft det hett om öronen sedan förra valet.

De har en budget om 100 miljarder kronor att fördela på framför allt hälso- och sjukvård och kollektivtrafik.

Vi vände oss till alla partier och ställde frågan:

Vilka tre frågor prioriterar ni högst om ni vinner valet?

Moderaterna:

 1. Mindre byråkrati, hälften av de tusen politiska uppdragen ska bort och två miljarder ska sparas på administrationen. Genom att öppna upp för fler vårdgivare kan vård ges snabbare.
 2.  Skärpta straff för hot mot vårdpersonal, akutmottagningarna ska kunna installera larmbågar.
 3. Bygg östlig förbindelse och bygg ut kollektivtrafiken med sex mil nya spår, fler direktbusslinjer och fler avgångar på pendeltågen.

Socialdemokraterna:

 1. Stoppa slöseriet och red upp bland moderata jävsbeslut och misslyckade upphandlingar för att förhindra nya NKS-affärer.
 2. Ge akutsjukhusen ett kraftfullt resurstillskott för att förbättra vårdpersonalens villkor, öppna fler vårdplatser och kapa Sveriges längsta akutväntetider.
 3. Stärk vårdcentralerna genom mer resurser, ett tydligare uppdrag och ökad tillgänglighet och fast vårdkontakt.

Miljöpartiet:

 1. Nya spår och flera bussar går före att lägga miljarder på ny motorväg. Förläng Spårväg city till Ropsten och låt t-banans gula linje gå från Hagsätra till Danderyds sjukhus.
 2. Människor som mår dåligt ska få vård, inte en kölapp. Vi vill satsa på både förebyggande och tidig vård, och på specialistpsykiatrin.
 3. Studenter och pensionärer ska kunna köpa ett lågtrafikkort för halva priset. Ett kort som gäller utanför rusningstrafiken.

Liberalerna:

 1. Alla ska ha en fast husläkare på vårdcentralen, som jobbar i team med sjuksköterska, psykolog m fl, och som samordnar annan specialistvård.
 2. Valfrihet – med en mångfald av vårdgivare och en nationell kömiljard får patienterna vård i tid och frihet att själva besluta om sin vård.
 3. Rusta kollektivtrafiken, och förbättra tryggheten. Utveckla pendelbåtstrafiken och förläng Spårväg City till Ropsten och Lidingöbanan.

Vänsterpartiet:

 1. Arbetstidsförkortning med bibehållen lön i sjukvården. Utan sjuksköterskor kan vi inte korta vårdköerna.
 2. Gratis kollektivtrafik till barn och unga. SL:s priser stänger i dag ute många från kollektivtrafiken.
 3. Riva upp NKS-avtalet med Skanska, för att rädda så många skattekronor vi kan.

Kristdemokraterna:

 1. Låt staten ta över huvudansvaret från landstinget för att säkra en god, effektiv och jämlik sjukvård.
 2. Skapa trygg förlossningsvård där 100 procent av alla kvinnor får plats att föda i Stockholms län.
 3. Öka de ekonomiska resurserna till barnavårdscentralerna.

Sverigedemokraterna:

 1. Förbättra vårdpersonalens arbetsvillkor med slopade karensdagar och rätt till heltid., Upphör med subventioneringen av vård för dem som vistas illegalt i Sverige.
 2. Öka tryggheten i kollektivtrafiken med mer uniformerad personal och utökad kameraövervakning.
 3. Bygg en östlig förbindelse för kortare restider och nya möjligheter att ytterligare utveckla regionen.

Centerpartiet:

 1. Fortsätta bygga ut kollektivtrafiken med mer tunnelbana, expressbussar och pendelbåtslinjer, för att rädda klimatet och minska trängselkaoset.
 2. Lösa personalbristen i vården. Utbildning med bibehållen lön för specialistsjuksköterskor, och slopa kravet på att jobba i landstinget efter avslutad utbildning.
 3. Hejda den psykiska ohälsan. Utbilda vårdpersonal på vårdcentralerna för att kunna ge samtalsstöd vid lättare psykiska besvär.

Fakta

Så styrs landstinget

Stockholms läns landsting har hand om sjukvård och kollektivtrafik.

Vi betalar skatt till landstinget, med 12,08 kronor per intjänad hundralapp.

Landstinget styrs av 149 ledamöter som väljs samtidigt som val till riksdag och kommun den 9 september.

De senaste fyra åren har landstinget styrts av en borgerlig allians, bestående av moderater, liberaler, centerpartister och kristdemokrater.

Mandatfördelningen har sett ut så här:

Moderaterna och Socialdemokraterna har varit överlägset största partierna under mandatperioden.

Källa: SLL
Visa merVisa mindre