Haningepolitikernas bucketlist – vid valseger

✔️Kommunala ordningsvakter ✔️Större satsningar på vägunderhållet ✔️ Maxtak på 15 barn i Haninges förskolornas smågrupper Så kan det komma att se ut i Haninge efter valet denna söndag. Allt beror på vilka som vinner.

  • Publicerad 15:59, 7 sep 2018

 

Centerpartiet

1. Vi vill stoppa alla planer på en bilbro till Rudans friluftsområde och alla planer på bostadsexploatering intill naturreservatet.

2. Vi vill driva på utvecklingsprojekten i Jordbro, Västerhaninge och Tungelsta så att hela Haninge kommun kan leva.

3. Arbetet mot våld i nära relation och hedersrelaterat våld i Haninge vill vi prioritera – för att öka friheten och jämställdheten i kommunen.

Vi vill införa garanti till äldreboende för personer över 85 år som önskar det

Martin Strömvall, Kristdemokraternas toppkandidat i Haninge

Kristdemokraterna

1. Barngruppernas storlek i Haninges förskolor måste minskas, vi vill att ett maxtak på 15 barn i småbarnsgrupperna fastställs.

2. Vi vill införa garanti till äldreboende för personer över 85 år som önskar det. Det ökar de äldre i Haninges självbestämmande.

3. Vi vill göra det lättare och mer lönsamt att starta och driva företag i Haninge. Vi måste förbättra företagsklimatet i kommunen. 

Liberalerna

1. Vi vill ta in fler yrkesgrupper i Haninges skolor. Det skulle betyda att lärarna i Haninge fick vara lärare och lära våra unga att läsa, skriva och räkna. 

2. Det behövs roligare skol- och förskolegårdar i Haninge. Unga som rör på sig mår bättre och klarar sig bättre i skolan. 

3. Höjd elevpeng i Haninges skolor och förskolor. Andra pratar om skolan i Haninge, men Liberalerna sätter skolan först på riktigt.

Vi behöver öka andelen ekologisk mat i Haninge

Sahir Drammeh, Miljöpartiets toppkandidat i Haninge och förste vice ordförande i kommunfullmäktige

Miljöpartiet

1. Vi vill se en klimatomställning i Haninge. En storsatsning på laddinfrastruktur för elbilar, solceller och nya cykelvägar i Haninge behövs.

2. Vi behöver öka andelen ekologisk mat i Haninge, och minska plastanvändningen i kommunens verksamheter.

3. Vi vill satsa mer på de ungas välmående. Det krävs satsningar på elevhälsan och fritidsverksamheten i Haninge, och att sociala projekt stöttas.

Det behövs kommunala ordningsvakter i Haninge

Martina Mossberg (M), oppositionsråd

Moderaterna

1. Vi vill införa gemensamma ordningsregler i Haninges skolor – det skulle återinföra ordning och reda i kommunens skolor. 

2. Det behövs riktade trygghetssatsningar i det offentliga rummet – genom kommunala ordningsvakter och säkra gång- och cykelstråk. 

3. Det behövs snabbare beslut i bygglovsfrågor, tjänstegaranti och särskild bygglovstjänst för näringslivet. Förtroendet för kommunens bygglovshantering måste återupprättas.


Rättvisepartiet Socialisterna

1. Verkliga trygghetsåtgärder behövs i Haninge. Vi kämpar för bestående trygghetsåtgärder och mot våld i hemmet.

2. Vi ska kämpa för att rädda över 10 hotade naturområden i Haninge, bland annat Söderbyskogen i Söderby och vildmarken Nybysjö på Ornö. Vi vill bevara naturen i kommunen.

3. Bekämpa klyftorna. Vi fortsätter bekämpa slavliknande arbetsvillkor och vi lanserar en bostadskampanj mot chockhyreshöjningar.

Bygglovshanteringen i Haninge behöver kvalitetssäkras

Meeri Wasberg (S), kommunstyrelsens ordförande


Socialdemokraterna

1. Vi vill fortsätta arbetet med resursfördelningssystem inom Haninges skolor. De som bäst behöver mer resurser ska få det.

2. Bygglovshanteringen i Haninge behöver kvalitetssäkras.

3. Vi behöver intensifiera dialogen med landstinget om behovet av ett bättre närsjukhus i Handen.

Det behövs fler billiga och klimatsmarta hyresrätter över hela Haninge

Samuel Skånberg, Vänsterpartiets toppkandidat i Haninge

Sverigedemokraterna

1. Vi vill omedelbart stoppa byggandet av modulbostäder i Haninge och snabbt återställa marken.

2. Vi vill höja anslagen till Haninges äldreomsorg och införa äldreboendegaranti för de som är 85 år eller äldre.

3. Vi vill öka satsningarna på vägunderhållet i Haninge – och det måste komma igång snarast.

Vänsterpartiet

1. Vinstjakten i välfärden i Haninge kommun måste stoppas. Resurser behövs till våra skolor, äldreomsorg, socialtjänst och kultur.

2. Det behövs fler billiga och klimatsmarta hyresrätter över hela Haninge. Dessutom behöver vi bygga kollektivhus.

3. Vi behöver arbeta för mer kollektivtrafik i kommunen, bättre förutsättningar för att cykla och gå. Mer växtbaserad mat och mer solceller behövs. Vi ska också bevara Haninges värdefulla skogar.