Bytta ut Hersby eller inte - en viktig valfråga. Foto: arkivbild

Gymnasiefrågan på Lidingö delar politiker

Platsbristen på Hersby rör upp känslorna. – Vi är många föräldrar som är oroliga för gymnasiefrågan här på ön, säger mamman Åsa Pavuls. Mitt i belyser var öns politiker står.

  • Publicerad 11:54, 7 sep 2018

De kommande åren blir elevkullarna större och frågan om gymnasieplatser på Lidingö blir allt mer akut menar tonårsföräldrar på ön.

…jag tycker att kommunen har ett ansvar för samtliga elever

förälder

– Det fria skolvalet är en fin tanke. Men jag tycker att kommunen har ett ansvar för samtliga elever, även de svagare elever som av någon anledning behöver har nära till skolan, till exempel för att få studiero hemma efter långa skoldagar, säger Åsa Pavuls, förälder till två barn som börjar gymnasiet om ett par år.

Får pendla långt

Hon och flera föräldrar som Mitt i varit i kontakt med menar att Hersby gymnasium blivit en elitskola med skyhöga betygskrav. Likadant är det med innerstadsskolorna som ligger närmast Lidingö. Risken blir då att elever som inte kommer in på någon av dessa får pendla långt till skolor i andra förorter.

– Det är det man är så orolig för som förälder, säger Åsa Pavuls.

Från alltfler håll kommer kritiken att nedläggningen har Gångsätra var ett kortsiktigt beslut. Politikerna på Lidingö inser att frågan är ett problem men har olika idéer om hur gymnasiefrågan ska lösas.

Moderaterna

…vill enligt sitt partiprogram ”utveckla Hersby gymnasium så att skolan kan ta emot ett ökat antal elever. Har tidigare stöttat en utbyggnad med 200 platser.

Lidingöpartiet

… är inte negativa till att skapa fler gymnasieplatser med tänker på byggnaden Hersbygymnasium: ”Om Hersby skola byggs ut, ska det göras i samma klassiska stil som huvudbyggnaden”.

Kristdemokraterna

… problematiserar frågan och lyfter att alla Lidignöelever aldrig kan garanteras plats på Lidingö med dagens fira skolval. Från valprogrammet: ”

Om vi ökar utbudet av platser inom de existerande programmen på Hersby riskerar vi att vi i huvudsak bygga platser för elever från andra kommuner som inte kommer in på sina förstaval”. Partiet skulle dock gärna se att Lidingö satsade på praktiska gymnasielinjer på ön.

Liberalerna

… stöttade redan 2017 en utbyggnad av Hersby med 200 platser. De vill också att fler gynmasieplatser skapas på ön och menar att majoriteten varit sega i frågan.

Centerpartiet

…har gymnasium på Lidingö som en viktig valfråga. Det vill se en helt ny gymnasieskola på Lidingö och skippa utbyggnad av Hersby för att den ska få fortsätta att vara en relativt liten trivsam skola.

Socialdemokraterna

…ger inga besked om utbyggt Hersby eller ny gymnasieskola i sitt politiska handlingsprogram. De vill dock fokusera på elever från Lidingö som inte söker till eller passar på teoretiska högskoleförberedande program.

Miljöpartiet

…stöttar utbyggnad av 200 platser på Hersby. Från valprogrammet: ”Hersby gymnasium ska när elevkullarna växer ändå sträva efter att ge så många Lidingöelever som möjligt plats för att kunna studera på ön. Om öns befintliga skolor har tomma platser, ska kommunen inte stödja etablering av nya friskolor”. 

Vänsterpartiet

… vill omedelbart se en utbyggnad av Hersby gymnasium med 300 platser.

Sverigdemokraterna

…stöttar utbyggnad av Hersby.  Samt uttrycker i ett mail att elever på Hersby som missköter sig ska bli av med sina plats till förmån för elever från Lidingö som sökt men inte kommit in.