Fler och fler ungdomar i föreningar i Danderyd. Foto: Mostphotos

Förslaget: Stöd till föreningar mot droger

Under onsdagen presenterade Danderydsmajoriteten ett nytt förslag för att få fler att arbeta aktivt mot alkohol och droger. Nu vill de ge ekonomiskt stöd till de föreningar som har nolltolerans mot just alkohol och droger.

  • Publicerad 15:18, 9 maj 2018

Efter Mitt i:s granskning av droganvändandet i Danderyd kommer nu majoritetspartierna med ett nytt förslag – att koppla föreningsstödet till föreningarnas förebyggande arbete mot alkohol och droger och annat värdegrundsbaserat arbete.

De tre partierna (M, L och KD) står bakom förslaget och menar att föreningarna spelar en stor roll då de dagligen möter ungdomar och föräldrar.

Bästa sättet att nå resultat är att jobba ihop

Johanna Hornberger (M)

– Jag tror efter att hållit på med detta i några år att det bästa sättet att nå resultat är att jobba ihop, samverkan mellan alla parter i samhället och där är föreningarna en viktig resurs, säger Johanna Hornberger (M) som är ordförande i kultur- och fritidsnämnden till Mitt i.

Bättre kontroll

Nu föreslår partierna att redan när föreningarna ansöker om föreningsstöd ska de kunna visa att en policy kring förekomsten av alkohol och droger finns i verksamheten.

– Många föreningar arbetar redan på ett bra sätt mot alkohol och droger, och vissa är mer aktiva än andra. Att koppla sådant arbete till föreningsstödet är ett sätt att få med alla föreningar på ett mer formellt sätt och ger en möjlighet till kontroll, säger Johanna Hornberger.

Nu ska bildnings- och omsorgsförvaltningen utreda möjligheterna att koppla det kommunala aktivitetsstödet till ill föreningarnas förebyggande arbete mot alkohol och droger.