Björn Furugren Beselin. Foto: Mostphotos

Fälld C-topp vill tillbaka till makten

För ett år sedan avgick han som ordförande för socialnämnden sedan det kommit fram att han inte skött sitt uppdrag korrekt. Björn Furugren Beselin, C, sa att han tog till sig av kritiken. Ändå överklagade han beslutet ända upp i högsta instans.

  • Publicerad 14:33, 6 sep 2018

Det var i juni 2017 som kommunfullmäktige beslutade att den dåvarande ordföranden i socialnämnden, Björn Furugård Beselin, C, inte skulle beviljas ansvarsfrihet för sitt uppdrag. Beslutet grundades på en revisionsrapport som pekade på flera övertramp.

Björn Furugård Beselin hade på eget bevåg fattat en rad beslut under 2016 som han inte hade rätt till. Däribland att köpa in halkskydd till kommunens äldre, julklappar till de anställda, anordna personalfest och att på nämndens bekostnad åka på konferens för Centerpartiet i Göteborg.

Dålig planering

Själv försvarade han sig med att det ofta handlade om akuta ärenden som inte kunde vänta till nästa nämndsammanträde. Men revisorerna menade att om orsaken till det är dålig planering så håller inte den motiveringen.

De konstaterade att han ”ägnat sig åt obehörigt beslutsfattande och att han genom sitt agerande att bevilja sig själv ekonomiska fördelar i form av en konferensresa riskerat skada förtroendet för kommunen. Samtidigt var inte deras rekommendation att neka honom ansvarsfrihet. De trodde inte att han ”haft andra syften än att på ett enkelt sätt lösa uppkomna situationer även om lösningarna i efterhand visat sig felaktiga.”

Avbön i fullmäktige

Det höll inte kommunfullmäktige med om. Alla partier utom Centern sa nej till ansvarsfrihet. Dess dåvarande gruppledare Sofia Segergren läste upp uttalande från Björn Furugård Beselin där han hävdade att han tagit till sig av kritiken och att han i fortsättningen inte skulle fatta beslut ensam.

I och med det avgick Björn Furugård Beselin från sin ordförandepost. Han behöll dock sina övriga politiska uppdrag som ordförande för pensionärsrådet, ledamot i kommunstyrelsen och dess teknik- och fastighetsutskott, ersättare kommunstyrelsens arbetsutskott, ersättare i styrelsen för Roslagsvatten och i Vallentuna Förvaltnings AB. Han är också ledamot i styrelsen för Vårljus, som driver institutioner för barn och ungdomar i länet. Och i år står han på andra plats på centerns valsedlar i Vallentuna.

Överklagade

Men trots sin avbön ville han inte acceptera att han inte fått ansvarsfrihet. Han överklagade kommunstyrelsens beslut och hävdade att revisionsberättelsen hade sådana brister att den inte var laglig. Samtidigt lutar han sig mot revisionsberättelsens rekommendation att ge honom ansvarsfrihet.

Kammarrätten avvisade hans invändningar och det gjorde också förvaltningsrätten. Björn Furugård Beselin drev ändå ärendet vidare till Högsta förvaltningsdomstolen.

I förra veckan beslutade också denna instans att inte ge honom prövningstillstånd.