Syskonförtur och kameraövervakning. Vad gör partierna först om de vinner Sollentunavalet? Foto: Mostphotos

Enkät: Vad gör ni först om ni vinner valet?

Ett kort för gratis fritidsaktiviteter, ny sporthall, fler hyresrätter och kameraövervakning dygnet runt. Det här tänker partierna ta tag i först om de får makten efter valet.

 • Publicerad 17:36, 27 aug 2018

Den 9 september är det du som avgör vem som får makten de kommande fyra åren. Men vad händer sen?

Ett fritidskort för gratis deltagande hos Sollentunas föreningar, ny sporthall i Viby och gratis infartsparkeringar är några av partiernas löften.

15 oktober tar den som vunnit valet över i Sollentuna och vi frågade partierna i kommunfullmäktige vilka tre frågor de först kommer ta tag i om de vinner.

Sollentunas äldre verkar får guldår framöver eftersom de flesta partier sätter äldreomsorgen högt. Slut på besparingar, fler trygghetsboenden och nya biståndsregler för att få hemtjänst är några av löftena.

De rödgröna är enade i stridsfrågan om Sollentunahems framtid. Stoppa utförsäljningen och bygg fler hyresrätter.

Liberalerna, Kristdemokraterna och Centerpartiet vill ha tillbaka förturen. Om de får med sig Moderaterna återstår att se.


Moderaterna

 1. Vi fortsätter med trygghetsskapande insatser. Bland annat med trygghetskameror på fler platser i Sollentuna.
 2. Vi stärker samarbetet mellan kommun och näringsliv för att få fler i arbete. Trots en god konjunktur har många arbetsgivare fått svårare att hitta arbetskraft. På sikt kommer ny teknik att leda till att vissa jobb ersätts och nya kvalifikationskrav ställs.
 3. Vi tar krafttag för förbättrad renhållning i Sollentuna.

Liberalerna

 1. Inga ytterligare besparingar ska göras inom vård och omsorg. De effektiviseringar som gjorts har lett till en ekonomi i balans. Nu ska vi utveckla de förebyggande insatserna och demensvården.
 2. Elevhälsan ska stärkas och samverkan mellan barn- och ungdomspsykiatrin måste förbättras ytterligare. Unga på glid ska få stöd i tid. Alldeles för många unga personer mår dåligt idag.
 3. Vi vill införa syskonförtur i skolan. Det skapar trygghet för barnen och är praktiskt för föräldrarna.

Kristdemokraterna

 1. Mindre barngrupper i förskolan, särskilt för de yngsta och syskonförtur i skolan.
 2. Fler trygghetsboenden och mer flexibel hemtjänst.
 3. Bygg en idrottshall i Viby och en varmvattenbassäng i anslutning till simhallen.

Centerpartiet

 1. Förbättra infartsparkeringar för både bilar och cyklar och gör dem avgiftsfria. Aktivt delta i regionens planering av kollektivtrafik i Sollentuna.
 2. Förbättra tryggheten och kvalitén i Sollentunas skolor ytterligare och återinför syskonförtur för att minska barnfamiljernas stress.
 3. Utveckla äldrevården, se över ersättningssystem för att minska stressen för utförare och brukare, utöka valmöjligheten genom kommunala och privata aktörer i hela kommunen.

 

Sollentunapartiet

 1. Vi vill snarast få till stånd mer relevanta biståndsprövningar för dem som behöver hemtjänst. Neddragningarna har slagit hårt mot de äldre både vad gäller hemtjänstens omfattning och möjligheten till seniorträffar med generösa öppettider.
 2. Vi vill se över den psykosociala arbetsmiljön för kommunanställda. 
 3. Vi vill minska antalet barn i grupperna inom barnomsorgen och elevantalet i skolklasserna. Vi behöver bättre arbetsmiljö för skolpersonal och elever. Vi vill öka antalet skolpsykologer.

Sverigedemokraterna

 1. Mer trygghet genom ökad bevakning dygnet runt i hela kommunen.
 2. Bättre hemtjänst med mer tid hemma hos de äldre.
 3. Stoppa parkeringskaoset via fler parkeringsplatser och generösare parkeringsregler.

Socialdemokraterna

 1. Mer pengar till äldreomsorgen och avbryta den nuvarande majoritetens besparingar inom hemtjänsten, som har medfört minuthets för de anställda och dålig vård för de som behöver tid för omsorg.
 2. Införa ett fritidskort, som gör att alla barn i Sollentuna oavsett föräldrarnas storlek på plånboken kan vara med i föreningslivet.
 3. Ge Sollentunahem ägardirektiv att bygga fler hyresrätter så att våra barn kan flytta hemifrån.

Miljöpartiet

 1. Avbryta utförsäljningen av de 2 000 hyresrätterna som de som styr idag fattat beslut om att genomföra.
 2. Påbörja arbetet med att utvidga Rösjöns naturreservat till att omfatta hela Rösjön. Det vill säga även området öster om sjön Rösjön.
 3. Höja miljöambitionerna när nya upphandlingar skrivs. Det kan vara ökad andel ekologisk mat i skolan. Men det kan även vara införandet av miljökrav för byggbolag som köper kommunal mark. 

Vänsterpartiet

 1. Vi vill stoppa vinstjakten i skolor, äldreboenden och inom funktionshinderomsorgen. Och på sikt stoppa vinstjakten i alla välfärdsbolag som betalas med skattemedel. Vårdinstanser som drivs i privat regi minskar inflytandet från medborgarna och intresset att göra ekonomisk vinst riskerar gå före människors behov av vård och omsorg.  
 2. Påbörja 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön, på försök inom någon verksamhet där arbetsbelastningen är hög, exempelvis äldreboende eller förskola. Försök i andra kommuner har visat på minskad sjukfrånvaro och bibehållen produktivitet.
 3. Vi motsätter oss utförsäljningen av Sollentunahem och vill att det byggs fler hyresrätter med rimlig hyra. Alla har inte råd att köpa en bostadsrätt och man ska inte behöva vara skuldsatt för att ha tak över huvudet.

 

Fler nyheter i Vi i Sollentuna

Snön i Väsjöbacken dröjer – inga minusgrader i sikte

Nyheter Mildvädret ett värre hot mot slalomsäsongen än coronan Förra säsongen var den första sedan Olle Carlsson började jobba med Väsjöbacken för 33 år sedan som backen inte kunde öppnas alls. Nu hoppas snömakaren innerligt på bättre lycka, och väntar otåligt...lördag 5/12 7:00

SL: Nu öppnar vi framdörrarna på bussarna

Nyheter Blir först i Sverige Genom att installera skyddsglas vid förarhytten i bussarna blir SL först i Sverige att öppna framdörrarna under coronapandemin.fredag 4/12 15:00