Politikernas val om de får makten. Foto: Mostphotos

Enkät: Det här vill partierna göra med makten

Trygghet, skolan, byggen, välfärden, företagande, kollektivtrafiken. Det här ska ditt parti ta tag i om de vinner valet.

 • Publicerad 21:00, 6 sep 2018

Den 9 september är det du som avgör vem som får makten de kommande fyra åren. Men vad är det egentligen partierna vill?

Det här är partierna i kommunfullmäktiges allra viktigaste frågor och det som de först kommer ta itu med om de vinner valet.


Moderaterna

 1. Tar tag i otryggheten. Ett trygghetscenter behöver skapas där myndigheter samlas under samma tak- polis, räddningstjänst, olika kommunala förvaltningar och andra viktiga samhällsaktörer

 2. Skolan måste lyftas. Mer resurser måste ut i förskolor och skolor. Ordning och reda samt mer fokus på kunskap i en tryggare skola kan inte vänta längre.

 3. Ordning och reda i ekonomin. Senaste årens rusande kostnadsökningar och svarta hål i budgeten, som räddats av försäljningar av kommunala tillgångar, är ohållbart. Vi måste få en budget i balans för att ha råd med satsningar i välfärden utan skattehöjningar.

   


Liberalerna

 1. Skolan. Satsa mera på att förbättra lärarnas situation med lärarassistenter, tvålärarsystem och utökning av resurspersoner som kuratorer.

 2. Tryggheten. Anställ kommunala ordningsvakter/väktare så länge som polisen inte klarar mer lokal närvaro. Stärk förmågan att genom samverkan Skola- Social-Polis komma åt den kriminalitet som går ner i åldrarna.

 3. Bostäder. Förbättra medborgardialogen. Se till att pågående bostadsprojekt som Tibble äng och Svartviks Strand ses över för ett byggande mer anpassat för miljön och kringboende istället för höghus. Aktivera frågan om vändspår för kvartstrafik till Bro!

 


Sverigedemokraterna

 1. Sverigedemokraterna, som varit i opposition den senaste mandatperioden har givits mycket liten möjlighet till insyn i tjänstemännens arbete. Därför bör en utvärdering göras av uppdrag och måluppfyllnad, för att möjliggöra en realistisk budget. I samband med det satsar vi på våra prioriterade områden i vår valplattform. SDs prio ett är tryggheten,

 2. därefter de lagstadgade verksamheterna skola,

 3. och äldrevård.


Centerpartiet

 1. Vi vill ha ett Upplands-Bro byggt på respekt, jämställdhet och medmänsklighet. Vi vill intensifiera trygghetsarbetet, satsa på ungdomar 10-12 år så att de inte hamnar i kriminalitet. Arbeta för att få in fler vuxna förebilder i förskola och skola.
 2. Verka för en hållbar tillväxt – miljö, socialt och ekonomiskt. Det förnybara och gröna måste gynnas. Satsa på grön energi i kommunen. Möjliggöra fler laddstolpar för elbilar vid kommunala parkeringar. Satsa på trygghetsboende i Bro för äldre.

 3. Attrahera förskole- och skolföretag till kommunen för ökad kvalitet på utbildning och större valfrihet


Kristdemokraterna

 1. Ökad valfrihet för småbarnsföräldrar. Fler huvudmän ska erbjudas att driva förskola. Barngruppernas storlek i förskolan ska minska.Valfrihet för äldre. Bygg trygghetsboenden och särskilda boenden och låt de över 85 år erbjudas äldreboende.

 2. Stärk tryggheten i utsatta områden med fler kameror och väktare och planera för trygga gång och cykelvägar. Stärk det förebyggande arbetet.

 3. Kraftfullt påverka Trafiknämnden och Trafikverket med krav på åtgärder för spårutbyggnad med tätare pendeltågstrafik och tätare bussförbindelser.


Socialdemokraterna

 1. Jobbar för samsyn, tillit och fokus på utvecklingsfrågor tillsammans med våra samarbetspartier. Växlar upp trygghetsarbetet för ökad trygghet i hela kommunen, med särskilt fokus på utsatta områden.

 2. Arbetar fram en budget för fortsatt social, ekonomisk och hållbar tillväxt. Fokus på positiv näringslivsutveckling och välfärd för en jämlik skola, äldreomsorg med hög kvalitet, bostäder och utökad rätt till vuxenutbildning som leder till jobb.

 3. Inleder samtal med landstinget för kvartstrafik till Bro, en till vårdcentral och barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning i kommunen.


Miljöpartiet

 1. Växla upp arbetet för en fossilfri kommun med satsningar på förnybar energi, energieffektivisering, mer källsortering, klimatsmarta trafikslag och stadsplanering.
 2. Ställ om till en läxfri kommun för likvärdig skola. Miljöpartiet verkar för en jämlik skola där barnens förutsättningar i hemmet inte påverkar resultaten. I en läxfri kommun får barnen all sin kunskap i skolan.

 3. Anställa en Stadsarkitekt med tydligt mandat för hållbart byggande och ett helhetsgrepp över vår identitet som orter med natur- och kulturvärden i fokus.


Vänsterpartiet

 1. Inga vinstintressen i omsorgen. Hagtorps äldreboende samt hemtjänsten tar vi tillbaka till kommunal regi. Inom hemtjänsten ska man själv få bestämma vad man vill ha hjälp med.Vi skapar serviceboenden som är har fritidsaktiviteter, matsal och hälsovård.

 2. 6-timmars arbetsdag med bibehållen lön. Vi inför 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön för hemtjänst, omsorgen och socialtjänst. Då får de tid och ork för både arbete, familj och fritid.

 3. Socialpedagoger som mentorer. Lärarnas arbetsbörda är för stor. Lärarna måste få ägna sig åt att vara lärare. Därför anställer vi socialpedagoger som ska vara mentorer.