Politikernas val om de får makten. Foto: Mostphotos

Enkät: det här vill partierna göra med makten

Äldrevård, polis och skola står i fokus för Danderyds politiker. Men vilka prioriterar vad? Och vilka vallöften är partierna ensamma om? Vi frågade de sju partierna i kommunfullmäktige om deras tre viktigaste frågor inför valet 2018. Här är svaren.

  • Publicerad 11:19, 3 sep 2018

Den 9 september är det du som avgör vem som får makten de kommande fyra åren. Men vad är det egentligen partierna vill?

 

Det här är partierna i kommunfullmäktiges allra viktigaste frågor och det som de först kommer ta itu med efter valet.

 


Moderaterna

1) Fortsatt fokus på åtgärder för att öka tryggheten i kommunen, såsom mer kameraövervakning av otrygga platser och fortsatt väktarbevakning som komplement till Polisens insatser.

2) Danderyd har Sveriges bästa skolor och det vill vi fortsätta jobba för. Nu är vårt fokus att få en bra långsiktig lösning på skolsituationen i Enebyberg, och att bygga en ny Kevingeskola.

3)  Vi vill ha en fullstor sporthall vid den nya Kevingeskolan och utreda en inomhushall för fotboll för matchspel och träning vintertid.


Liberalerna

1.  Attraktiva lärar- och skolledarlöner. Minska administrationen för lärare. Lärarassistenter, som avlastar de ordinarie lärarna. Fler och mindre skolor. Förstärk skolhälsan.

2.  Eget poliskontor i Danderyd. Kommunala trygghetsvakter. Mer närvaro av fältassistenter. Utökning av Grannsamverkansbilen. Förebygga otrygga platser med belysning och trygghetskameror.

3. Bygga fler korttidsboende. Skapa fler platser till vård och omsorgsboende. Utöka dagcentralverksamheten. Prioritera omvårdnad inom hemtjänsten. Underlätta för anhörigvårdare.


Kristdemokraterna

1. Vi ska arbeta för att Danderyd återfår sin polisstation och fler närpoliser. Vi vill att kommunen ska begära tillstånd att få anställa kommunala poliser.

2. Vi ska arbeta för att Danderyd inte tar emot fler än 50 flyktingar per år. Danderyd är en av de mest tätbebyggda kommunerna i länet och i Sverige, med de högsta markpriserna.

3. Vi anser att kommunen måste bygga fler äldreboenden. Kommunen skall snarast bygga ett eget korttidsboende så att anhörigvårdaren kan bli avlastad.


Centerpartiet

1. Besluta lägga ner en del pågående detaljplaneprojekt, ge nya direktiv till andra och sätta fart på en del t.ex. Brageskolan.

2. Begära förhandlingar med Trafikverket om finansieringen av eventuell tunnelförläggning av E 18.

3. Stoppa försäljningen av Ginnungagap och direkt starta byggnation av ett jättefint äldreboende med korttidsboende.

 


Sverigedemokraterna

1.  Vi vill att anlita ronderande väktare, på permanent basis, med uppdrag att minska antalet inbrott samt införa ett trygghetsnummer dit kommuninvånarna kan vända sig vid behov.

2. Vi vill att stoppa alla storskaliga exploateringsprojekt som förstör villastadens karaktär och införa utökad medborgardialog vid byggprojekt (s.k. kulturell planering).

3. Idag finns inget korttidsboende i kommunen utan våra äldre i behov skickas utanför kommunen. Vi vil därför att bygga ett korttidsboende och införa platsgaranti på korttidsboende i kommunen.


Socialdemokraterna

1. Bryta ensamheten hos våra äldre genom t ex förändrad hemtjänstorganisation och fler äldre- och korttidsboenden.

2. Förbättrade livsvillkor för unga genom avskaffande av Danderydsmodellen och billigare fritidsaktiviteter, införande av lärarledd läxläsning på skoltid, mer personal i skolan och krafttag mot drogmissbruk och psykisk ohälsa.

3. Satsning på miljön genom fler infartsparkeringar, ekologisk och närproducerad mat i kommunala verksamheter och tunnelförläggning av E18.


Miljöpartiet

1. Effektivare kollektivtrafik, bättre dagvattenhantering, stoppa utsläppen av mikroplatser från våra konstgräsplaner, bevara våra grönområden. En tidig medborgardialog med Danderydsborna under planeringsstadiet av byggprojekt.

2. Mindre barngrupper i förskolan, bättre arbetsmiljö för både lärare och barn, en regelrätt elevhälsa med tillgång till kurator och psykolog på varje skola.

3. Inrätta en äldrenämnd för att stoppa nedprioriteringen av våra äldre och anhöriga. Bygga seniorbostäder, trygghets- och korttidsboenden.

Lokalpolitik – Allra viktigast i Danderyd