Politikernas val om de får makten. Foto: Mostphotos

Enkät: det här ska partierna göra med makten

Sänkt byggtakt, ökade resurser till förskola och skola, en äldrenämnd och skolskogar. Det här tänker partierna ta tag i först om de får makten efter valet.

 • Publicerad 06:42, 1 sep 2018

Den 9 september är det du som avgör vem som får makten de kommande fyra åren. Men vad är det egentligen partierna vill?

 

Det här är partierna i kommunfullmäktiges allra viktigaste frågor och det som de först kommer ta itu med om de vinner valet.

 


Moderaterna

 1. Tryggheten – Järfälla måste bli tryggt igen. Vi föreslår fler ordningsvakter och trygghetskameror men även bättre belysning, trygga vägar från kollektivtrafiken och ökat stöd till grannsamverkan.

 2. Skolan – Vi vill se fokus på kunskap, ordning och reda. Skolan är vår främsta prioritering under de kommande åren, det behövs resurser för att vi ska ha de bästa skolorna.

 3. Bostadsbyggandet – Vi vill se kvalitet före kvantitet i bostadsbyggandet. Med en anpassad utbyggnadstakt och respekt för områdens befintliga karaktär.

   


Liberalerna

 1. Sänka byggtakten- Liberalerna vill kraftigt sänka byggtakten i Järfälla för att förbättra välfärden i kommun för barn, unga och äldre. Dagens utbyggnad är ett hot mot invånarnas ekonomi.
 2. Förbättra skolan – Fler utbildade lärare, mer studiero och tryggare skolor där eleverna lär sig mer. Mer resurser till skolorna före bygghets. 
 3. Förbättra äldreomsorgen – Bättre hemtjänst med mer tid för samtal, bättre mat och mer aktiviteter.


Kristdemokraterna

 1. Hemtjänsten skall få bättre förutsättningar att möta äldre med kontinuitet och tid för samtal. Äldreboenden skall rustas upp och luftkonditioneras. Ingen skall få värmeslag nästa sommar.

 2. Satsa på meningsfull fritid för unga genom fritidscheck och kulturpeng för drogfrihet och för att förebygga brott.  

 3. Minska byggtakten och bygg samhälle med arkitektur. Det betyder att vi säkerställer trygghet för barn och seniorer att det finns grönområden och lokaler för civilsamhället. Nu prioriteras volym framför miljö.


Centerpartiet

 1. Integrationen – En ödesfråga för Järfälla. Integrationen börjar i skolan. Vi vill införa individuella integrationsplaner, obligatorisk SFI vid föräldraledighet, integration på skolschemat, satsa på fler jobb och hållbara bostäder med social mångfald.
 2. Miljö – Vi behöver våra grönområden. Bevara Fastebol- & Vålbergskogarna, satsa på solceller, stadsodlingar och en giftfri vardag.
 3. Trygghet – Fler patrullerande ordningsvakter och trygghetsvärdar i hela kommunen, bättre gatubelysning skapar trygghet.

Sverigedemokraterna

 1. Vi vill behålla våra grönområden och därför måste vi göra halt i förtätningen av och befolkningsexplosionen i kommunen.
 2. Vi ser allt mer ökande och grövre brottslighet i kommunen och polisens resurser räcker inte till. Därför vill vi upprätta en trygghetscentral med ordningsvakter som snabbt kan infinna sig på plats när de behövs.
 3. En äldrenämnd behövs för att säkerställa att våra seniorer erhåller de medel som de har rätt till så att dessa inte används till andra utgiftsposter i kommunen.

Socialdemokraterna

 1. Vi fullföljer vår tillväxtpolitik för ett växande Järfälla, med prisvärda bostäder för våra unga och äldre, för resursförstärkningar i välfärden.

 2. Vi satsar mot målet om Sveriges bästa skola, med maxtak i förskolan och fler pedagoger i klassrummen.

 3. Vi inför 1000 välfärdsjobb för långtidsarbetslösa och rätten till heltid för anställda inom äldreomsorgen för att skapa ett tryggare Järfälla för alla oss som bor här tillsammans.


Miljöpartiet

1. Klimatet – Vi vill storsatsa på klimatet med solceller, att bygga i trä eftersom betong är en klimatbov, cykling året runt, bilpooler, laddstolpar, återbruk och innovation. Klimatet är vår tids stora ödesfråga.

2. Naturen – Vi vill skydda områden med höga naturvärden, satsa på skolskogar och utveckla Järfällas parker.

3. Skolan och hälsan – Vi vill öka resurserna till förskolan och skolan, och stärka elevhälsan så att den finns på varje skola. Vi vill satsa på elever i behov av särskilt stöd


Vänsterpartiet

 1. Vi kommer verka för att Jakobsbergs sjukhus ej säljs ut och att sjukvård ska ges efter behov och inte privata vinstintressen.
 2. Vi tar klimathotet på allvar och vill minska biltrafiken genom att verka för fler och tätare busstrafik, pendeltåg som går i tid, lägre SL-taxa och på sikt gratis kollektivtrafik.
 3. Se till att bostadskön försvinner genom att bygga 1000 klimatsmarta bostäder med rimliga hyror per år, i balans med naturområden och hälften hyresrätter.