Ebba Östlin (S) har ingen karta att visa fram än. Men arbetet pågår enligt partiet. Foto: Anna Z Ek

Efter Idéhuset: Nya planer för Tullinge C

Ett nytt centrum med nytt torg, p-garage för pendlare, och bostäder för unga och äldre. Socialdemokraterna är tillbaka med nya idéer för Tullinge centrum. – Med hjälp av bostäderna kan vi också finansiera en ny station, säger kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin (S).

  • Publicerad 05:12, 26 aug 2018

Det har gått drygt två år sedan kommunen skrotade planerna på att bygga det så kallade idéhuset i Tullinge centrum. Nu ska en ny karta för Tullinges framtid ritas och efter medborgardialoger är Socialdemokraterna tillbaka med nya idéer lagom till valet som de arbetar med utifrån fem punkter.

– Centrum ska bli mer levande än i dag, säger Ebba Östlin.

Fem punkter för Tullinge C

1. Nytt centrum och torg

Enligt Socialdemokraternas plan får centrum ett nytt torg som vätter i riktning mot Tumba. Nya lokaler ska också ge utrymme för mer handel. Centrum öppnas också upp mot Huddingevägen som ska bli mer stadsliknande när Förbifart Tullinge är klar. Enligt S tittar man även på att öppna upp centrum mot Huddingevägen innan dess.

2. Ny station med två perronger och ny ingång i norr

Stationen ska få en ny ingång i norr och dubbla perronger enligt idén. Pengar från byggrätter ska vara med och finansiera kommunens bidrag till stationsbygget.

3. Bostäder för unga och äldre

S vill låta bygga nya bostäder, framförallt för unga och äldre, genom förtätningar i de centrala delarna. Både hyresrätter och bostadsrätter. Men Tullinge Skog ska fredas.

Fullt på infartsparkeringen i Tullinge. Här vill S se ett parkeringshus. Foto: Anders Björklund

4. Parkeringshus och garage

Där dagens pendelparkering ligger vill partiet se ett parkeringshus. Under nya bostadshus kan det också bli fråga om garage.

5. Nytt bibliotek och mötesplatser

Ett nytt bibliotek skulle kunna ligga både i dagens centrumhus, men också i bottenvåningen på nya bostadshus. Man vill också se andra mötesplatser.