Ia Forsberg tycker att det är skräpigt och att pensionärerna måste få det bättre. Foto: Daniel Díaz