Vem ska man tro på? Bibliotekstrappan på Lidingö i valskrud. Foto: Anna Wilson

Detta lovar politikerna ta tag i på Lidingö

Mitt i Lidingö lät dina Lidingöpolitiker drömma sig en dryg vecka fram i tiden. Om just de fick makten i stadshuset – vad skulle de göra? Spara och kolla efter valet – Höll vinnarna sina löften?

 • Publicerad 16:58, 9 sep 2018

 • Ekonomin – Vi skall se över effektiviteten i förvaltningen och fokusera på kärnområdena. Lidingöborna betalar för mycket i skatt.
 • Lidingö är unikt – Säkerställa att Lidingö bevaras genom att uppdatera stadens planer för en mer försiktig byggpolitik.
 • Lyssna – Fördjupa dialogen med Lidingöborna, föreningslivet och andra organisationer för att göra Lidingö ännu bättre tillsammans.

 

 

 • Att höja ribban vad avser effektivisering av förvaltningarna, för att kunna satsa mer på kärnverksamheter som skola och omsorg.
 • Att påskynda arbetet med trygghetsskapande åtgärder som kommunal polis ordningsvakter, trygghetskameror, fältkuratorer, grannsamverkan mm.
 • Att fortsätta strida för en varsam utveckling av Lidingö med syfte att bevara Lidingö grönt och skönt.

 

 

 

 

 • Minska alla Lidingös barngrupper i förskolan till max 12 barn. 
 • Se till att få färdigt detaljplanerna för att sätta igång bygget av Tor 2 och de nya idrottsanläggningarna snabbast möjligt.
 • Anställ kommunala ordningsvakter i väntan på lokalpoliser. 

 

 

 

 • Ta ett ekonomiskt hållbart grepp på utvecklingen av Lidingö centrum med mer handel, service, kultur, bostäder och ett nytt trygghetsboende för äldre för att öka lidingöbornas livskvalitet.
 • Anställa kommunala trygghetsvakter som ska samverka med polisen och bidra till att öka tryggheten och motverka bostadsinbrotten.
 • Satsa på utvecklingen av Lidingös idrott- och rekreationsmöjligheter. Ett förnuftigt helhetsgrepp om planeringen med fokus på Högsätra sport campus och simhallen.

 

 

 • Satsa på skolan med en till gymnasieskola, så att Lidingöungdomar som vill gå på ön har möjlighet till det, samt minska barngruppernas storlek för våra minsta barn i förskolan till max 12 barn per grupp!
 • Minska ofrivillig ensamhet hos äldre genom att personalen får mer tid för de äldre och genom att behålla Mötesplats Centrum på seniorboendet Tor.
 • Stärka idrottens förutsättningar genom att rusta upp Vallen med bland annat fullstor 400m löparbana, utveckla idrottscampus i Högsätra och besluta om 50 meters bassäng i en ny simhall.

 

 • Att skapa ett hållbart och sammanhållet Centrum-Torsviksområde med ett attraktivt utbud av handel, restauranger, service, kultur, mötesplatser och bostäder, helt enkelt ett nytt stråk och ett modernt Lidingö centrum att trivas, handla och bo i.
 • Att utveckla Högsätraområdet till en ännu mer attraktiv, innehållsrik och trivsam stadsdel med fler studentbostäder och hyresrätter med rimlig hyra och närhet till Hälsans hus, nya idrottsanläggningar och en ny modern badanläggning.
 • Att öka bemanningen och minska barngrupperna i förskolor och på fritids, planera för två nya fritidsgårdar, stärka elevhälsan i skolan och ge hemtjänsten mer tid för äldres behov och i större utsträckning utifrån individuella önskemål.

 

 

 

 • Skapa tre nya naturreservat för att skydda värdefull natur på Lidingö.
 • Stoppa de kollektiva uppsägningarna av nyanländas bostadskontrakt och införa individuell prövning.
 • Starta förhandlingar med landstinget om att dra Lidingöbanan via centrum. 

 

 

 • Återskapa ett allmännyttigt bostadsföretag med ägardirektiv att köpa hyresfastigheter och bygga nya hyreshus så energisnåla och med så låga hyror som möjligt.
 • Riva upp beslutet om att nyanlända barnfamiljer ska sägas upp från sina bostäder efter två år och i stället låta varje familj bo kvar så länge de behöver.
 • Sätta igång och bygga ut Hersby gymnasium med 300 platser till så att de Lidingöelever som vill gå på ön ska kunna göra det.
 • Sedan är det förstås en rad saker till vi skulle starta med, men det här är nog de tre som brådskar mest.

 

 

 • Trygghet i form av kameror på Lidingöbron och vid kollektivtrafikhållplatserna, samt lobba för ständig polispatrull på Lidingö.
 • Ge näringslivet på ön en webportal och mötesplats för att samordna inköp och leveranser samt lägga ut erbjudande till kunder
 • Ta krafttag mot droganvändningen bland Lidingös ungdomar.