De ska få fler att rösta i Järva

Hudde Abdi och Ayan Mohamed tror att valdeltagandet i Järva kommer att öka i år. Det är vad de arbetar för. – Man måste ge sig in i matchen, bidra och engagera sig, säger Hudde Abdi, en av Järvas valambassadörer.

  • Publicerad 13:24, 17 aug 2018

Varför ska man rösta?

– Det är en demokratisk rättighet som jag tycker att man ska nyttja, säger Hudde Abdi.

– Vill man ha ett tryggt område och bra skolor måste man göra sin röst hörd, säger Ayan Mohamed.

De är två av Järvas 27 valambassadörer som arbetar för att öka valdeltagandet i området.

Förra året rösta bara varannan Rinkebybo. Det är i valdistrikten i Järva som valdeltagandet är lägst i Stockholm. Här finns över ett dussin valdistrikt med mindre än 60 procents valdeltagande. I distriktet Rinkebysvängen Ö röstade till exempel bara 48,33 procent i senaste riksdagsvalet, och endast 40,76 i kommunalvalet.


Valdeltagande i Järva 2014

Så många Järvabor röstade i kommunvalet:

Källa: Valmyndigheten


”Politikerna är långt från våra områden”

– Politikerna och partierna är långt borta från vårt område. Vårt område nämns inte annat än när det gäller att skuldbelägga. Vi är många som upplever att vi saknar representation från våra områden i politiken, säger Hudde Abdi.

Det är också en orsak till att valdeltagandet i området är långt, tror han.

Valambassadörerna är utbildade av ABF Stockholm. De är alla nyckelpersoner från Järva som är engagerade i olika föreningar och klubbar. De har efter utbildningen lagt upp sitt arbete, med att få fler att rösta, på olika sätt. En del har hållit studiecirklar och andra har haft föreläsningar.

– Jag visste inte riktigt vad demokrati innebar och fick lära mig det. Och så är det för många har jag märkt, att de inte vet vad demokrati är. När man förstår det, förstår många också att det är viktigt att rösta, säger Ayan Mohamed.

Jag har märkt att flera inte vet vad demokrati innebär

Ayan Mohamed, valambassadör

De berättar att deras deltagare i studiecirklar och vid föreläsningar inledningsvis inte varit intresserade av att rösta, men de märker nu en förändring.

Märker en förändring – fler vill rösta

– Jag har frågat killarna på fotbollstärningen vad de ska rösta på. Även om det inte alltid är det parti som jag själv skulle rösta på så tänker de i alla fall rösta. Och det är det viktigaste, säger Hudde Abdi.

– Jag har inte engagerat mig tidigare, men nu när sverigedemokraterna normaliseras och historien tycks återupprepas känner jag att jag vill ge mig in i matchen och bidra med någonting, säger han.

ABF är partipolitiskt färgat hur har det påverkat er i ert arbete? 

– Vi har förtroende för ledarna som utbildat oss till valambassadörer. De har alltid varit noga med att säga ”oberoende av vad jag tycker” när de hållit sina föreläsningar och så tycker jag att det ska vara – oberoende, säger Hudde Abdi.

Har ni bestämt vilket parti ni ska rösta på i årets val? 

– Jag trodde att jag var säker, men efter att ha fördjupat mig lite så blev det ännu svårare. Men nu börjar det klarna, säger Hudde Abdi.

– Ja, jag har bestämt mig, säger Ayan Mohamed.

Innan valet kommer valambassadörerna bland annat delta på Demokratiforum den 1 september. Den 27 aug–7 september på Folkets Husby kommer det att arrangeras dropin-stöd för information om hur, när och var du röstar och deltagare kommer att få hjälp att göra valkompass online.