En del av de unga kriminella langar narkotika eller missbrukar själva. Foto: Läsarbild Mostphotos

”De rödgröna låter socialtjänsten rasa”

Det rödgröna styret i Skärholmen låter viktiga insatser inom socialtjänsten rasa. Den salvan avlossar Liberalernas gruppledare jan Jönsson (L). Men han får mothugg.

  • Publicerad 09:40, 21 maj 2018

Det stormar kring den sociala insatsgruppen (SIG), som arbetar med unga vuxna som är kriminella eller riskerar att bli det. En av gruppens två anställda, projektledaren, har sagt upp. I SVT har hon berättat om hur otydlig arbetsledning och brist på rutiner försvårat kontakten med de ungdomar som SIG-personalen vill fånga upp.

Två nya personer har anställts, som börjar jobba den 11 juni. Men att projektledare slutade var ändå ett svårt bakslag i arbetet med ungdomarna, anser Jan Jönsson (L), Liberalernas gruppledare i Skärholmens stadsdelsnämnd.

Jan Jönsson (L), vice ordförande i Skärholmens stadsdelsnämnd.

Jan Jönsson (L), vice ordförande i Skärholmens stadsdelsnämnd.  Foto: Hans Alm

– Det här är ungdomar som ofta är väldigt skeptiska till myndigheter. Det tar lång tid att bygga upp ett förtroende gentemot dem. Därför är det viktigt med kontinuitet, säger han.

För Jan Jönsson är problemen med SIG bara ännu ett tecken på att det rödgröna styret i stadsdelsnämnden inte prioriterar socialtjänstens arbete tillräckligt mycket.

– De lägger för mycket fokus på symbolpolitik och prioriterar cykelkurser och medborgarbudgetar framför socialtjänsten, som borde vara den absoluta huvuduppgiften, säger han.

”Vi tar till oss kritiken”

Men han står inte oemotsagd.

– Det är olyckligt att SIG inte fungerat så bra, och vi tar till oss kritiken. Men det är viktigt att komma ihåg att det här är en nytt arbetssätt, som vi håller på att hitta formerna för. Det är högt prioriterat av oss, säger Lorena Delgado, vänsterpartist och stadsdelsnämndens ordförande.

Lorena Delgado (V), ordförande i Skärholmens stadsdelsnämnd.

Lorena Delgado (V), ordförande i Skärholmens stadsdelsnämnd.  Foto: Hans Alm

SIG-gruppen som riktar sig mot unga vuxna startade sitt arbete i Skärholmen i januari 2017. Arbetet bedrivs i projektform. Det förlängs ett år i taget, av socialförvaltningen, och en del av kritiken har varit de osäkra anställningarna.

Men det är inget Skärholmens stadsdelsförvaltning råder över, påpekar både Lorena Delgado och Anna Mattsson, chef för socialtjänsten i Skärholmen

– Först i februari fick vi reda på att vi fick projektpengar för 2018. Det är klart att det skapade osäkerhet, säger Anna Mattsson.

Jan Jönsson har mer kritik mot hur socialtjänsten fungerar. Fältassistentverksamheten har periodvis varit mycket svajig, med problem att få anställda som vill jobba helg och kvällar. Dessutom har 48-timmarsinsatsen tagits bort, en insats som Jan Jönsson införde under sin tid som nämndordförande, 2006–2014. Den innebar att socialtjänst och polis träffade unga som anmälts för brott, inom två dygn.

Insatsen togs bort efter de rödgrönas valseger 2014, trots att Brottsförebyggande rådet konstaterat att den gav effekt.

”Misstro mot polisen”

Ett utslag av Lorena Delgados misstro mot ”polisiära insatser över huvud taget”, enligt Jan Jönsson. Lorena Delgado slår ifrån sig kritiken. Huvudorsaken var polisens brist på resurser, efter en stor omorganisation.

– När polisen inte dök upp på mötena fungerade inte insatsen längre. Då var det inte stor idé att ha kvar den, säger hon.

Men Jan Jönsson anser att det rödgröna styret borde ha stått på sig.

– Om de sett till att insatsen skrivits in i samverkansavtalet med polisen kunde den ha räddats. Problemet har varit de rödgrönas skepsis mot polisiära insatser. Det har svängt först i år, när trygghetsfrågorna blivit så stora.

Fakta

Sociala insatsgrupper finns i flera stadsdelar

Stockholms stad startade satsningen på sociala insatsgrupper för unga vuxna (19–29 år) 2013. SIG finns i Enskede-Årsta-Vantör, Farsta, Hässelby-Vällingby, Skarpnäck, Skärholmen och Spånga-Tensta.

I Spånga-Tensta är SIG en permanent verksamhet inom stadsdelsförvaltningen, sedan 2016. I övriga stadsdelar gäller projektform.

Socialförvaltningen ger årligt stöd åt stadsdelsförvaltningarna, för att de ska kunna ha sociala insatsgrupper.

Socialförvaltningen ska nu arbeta fram gemensamma arbetsmetoder fram för stadsdelarna – eftersom SIG-personal varit kritisk till att sådana saknas.

Detta är målgrupperna:

* Unga som riskerar att rekryteras till kriminella nätverk eller utveckla en kriminell livsstil.

* Unga som behöver stöd för att lämna ett kriminellt nätverk eller en kriminell livsstil.

Källa: Stockholms stad
Visa merVisa mindre