Anna-Lena Johansson, Amelie Tarschys Ingre och Anna Starbrink vill ha ett Vårdval senior. Foto: Ingrid Johansson

De går till val på vårdval för gamla

Liberalerna i Stockholm rullar igång valrörelsen med ett utspel om ett särskilt vårdval för äldre, Vårdval senior. – Vi vill ha en sammanhållen vård för äldre. De ska slippa bollas runt, säger landstingsrådet Anna Starbrink.

  • Publicerad 08:58, 16 apr 2018

Äldre som behöver vård och hjälp ska bara behöva gå till sin husläkare, så syr man där ihop ett paket som passar. Det är tanken bakom det förslag som Liberalerna i Stockholms län nu går till val med.

– Äldre kan ha 10-15 olika vårdkontakter, plus hemtjänst, men ingen tar ett helhetsansvar. I Stockholms läns landsting har vi ju många vårdaktörer, och individen kan behöva hjälp att hitta rätt i vården, säger Anna Starbrink, landstingsråd.

Just att välja upplevs av en del gamla som besvärligt. Men Amelie Tarschys Ingre, oppositionsråd i Lidingö, menar tvärt om att många äldre tycker att det är viktigt att själva få välja.

Självklart för människor att välja

Anna-Lena Johansson

Och  fördelarna överväger, menar Anna-Lena Johansson, kommunalråd i Sollentuna, där man liksom i Stockholm och Lidingö infört LOV, Lagen om valfrihetssystem, över hela linjen:

– Det är i dag självklart för människor att välja, och välja bort det man inte är nöjd med, säger hon.

Navet i vården ska vara den husläkare och den vårdcentral den äldre valt. Där ska man se till att den äldre får hemsjukvård, geriatrisk vård, fotvård eller vad som nu behövs, och att det synkroniseras med hemtjänsten.

Krävs fler läkare

En stötesten är att detta kräver både mer tid för doktorn och för övrig personal, och redan i dag kämpar många vårdcentraler med att hinna med alla patienter. Enligt den senaste undersökningen anser en av fyra att det tar för lång tid att få en tid hos doktorn.

Lösningen ska då vara att utbilda fler läkare. På riksnivå föreslår Liberalerna att 300 miljoner kronor satsas på att vidareutbilda allmänläkare, och i Stockholm utbildas under året 45 nya allmänläkare.

– Men mycket av resurserna finns redan, problemet är att de inte är samordnade, säger Anna Starbrink.

Hemtjänst och hemsjukvård kan synkas

Ett annat aber är att hemtjänsten är kommunal medan hemsjukvården ges av landstinget, vilket försvårar samordningen. Ett förslag finns om att kommunerna ska ta över hemsjukvården, men där är inte alla kommuner med på tåget och ändringen har gått i stå.

Liberalernas valutspel presenteras i Anna Starbrinks tjänsterum i landstingshuset på Hantverkargatan. En kort promenad bort finns Pilträdet, ett servicehus som drivs av Stockholms stad.

Margareta Lindh och Solveig Anderberg tycker det är viktigt med en fast läkare för de äldre.

Där träffar vi på Solveig Anderberg och Märit Ernefors. För dem är det viktigaste att det är samma människor, vare sig det gäller läkare eller hemtjänstpersonal, som ska hjälpa dem.

– Man vill ha någon som man känner igen. Då känns det tryggt, säger Solveig Anderberg.

Det här med att välja vårdgivare är inte något som de prioriterar.

Bra med fast läkare

Margareta Lindh, anhörig till Solveig, tycker att det kan bli för många val för de gamla, men att en fast läkare vore bra, då det är viktigt att känna till de äldres vårdhistoria.

Märit Ernefors säger att hon är mycket nöjd och redan får all hjälp som går att få. En granne vid bordet, som vill vara anonym, säger tvärt om att hon känner sig orolig inför framtiden.

– Jag är reumatiker, och jag är ängslig för vart jag ska ta vägen om jag blir sämre, säger hon.

Fakta

Vårdvalen regleras i lag

Vårdval innebär dels att patienter har möjlighet att välja mellan olika vårdgivare, dels att vårdgivare har rätt att etablera sig fritt inom vårdområdet.

I Stockholms läns landsting finns vårdval inom ett 40-tal vårdområden.

Lagen om valfrihetssystem, LOV, reglerar vad som ska gälla när kommunen eller landstinget konkurrensutsätter verksamheter genom att överlåta valet av utförare till brukaren eller patienten

Lagen om offentlig upphandling, LOU, reglerar när offentliga verksamheter upphandlar, till exempel vård av privata vårdgivare.

Källa: SLL, SKL
Visa merVisa mindre