Därför ska du rösta i de lokala valen

Valet på söndag är inte bara ett val – utan tre. Mest fokus får riksdagsvalet, men det är resultatet i kommun och landsting som påverkar din vardag mest.

  • Publicerad 10:03, 6 sep 2018

Kommunen bestämmer över …

Omsorgen: Hur mycket stöd ska äldre få, på ­särskilda boenden och i hemtjänsten? Kommunen beslutar om äldreomsorg, stöd till personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning och socialtjänst.

Skola och förskola: Hur många lärare per elever ska finnas på kommunens skolor? Stockholms stad ska garantera barn en trygg och kunskaps­orienterad skolmiljö.

Stadsplanering: Vilka områden ska exploateras? Kommunen bestämmer hur (och hur mycket) en får bygga  i olika områden och godkänner bygglov för nya bostäder, skolor, idrottshallar och boenden.

Gator och torg: Ska hastighetsbegränsningen höjas på din gata? Det beslutar kommunen, som ansvarar för stadens egna gatunät, snöröjning och skötsel av gator och torg.

Landstinget bestämmer över …

Sjukvården: Mer eller mindre av privatisering? Frågan är en tydlig skiljelinje mellan de politiska blocken.

Kollektivtrafiken: Ska avgiften för SL-kortet höjas eller inte? Politikerna i landstinget har makten över SL.

Planering: Hur ska Stockholmsregionen se ut och fungera om 30 år? Det planerar landstinget för i ett dokument som kallas RUFS 2050.

Hur fördelas rösterna?

I Stockholm har Stockholm stad, Nacka, Haninge och Täby fler än en valkretsar. Här krävs 3 procent för att ett parti ska bli invalt. Övriga kommuner i länet har en valkrets. Här är spärren 2 procent.

För landstinget är spärren 3 procent.

Mandaten, det vill säga platserna, i de politiska församlingarna fördelas efter antal röster och särskilda uträkningsmetoder. Hur många mandat fullmäktige har bestäms lokalt. Stockholm stad har 101 mandat, Salem som är en liten kommun 31 mandat.

När mandaten fördelats bestäms vilka kandidater som får plats som ledamöter. Det är personrösterna som i första hand avgör vem som får ett mandat.

När blir det klart?

Under valdygnet kommer preliminära valresultat som ofta slår fast vinnare och förlorare. Men på måndag börjar den slutliga rösträkningen hos länsstyrelsen. Valet till riksdagen räknas först, därefter valet till kommunfullmäktige och sist valet till landstingsfullmäktige. Det sista resultatet brukar vara klart cirka tio dagar efter valdagen.

Du får rösta:

Du får rösta i kommun- och landstingsfullmäktige om du är:

– svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen och landstinget.

– medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen och landstinget.

– medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen, samt är folkbokförd i kommunen eller landstinget.