Centern: Gräv ner Nynäsvägen med park ovanpå

Park, lekplatser och grillplatser i stället för trafik på Nynäsvägen? Centerpartiet föreslår att sträckan mellan Gullmarsplan och Sockenvägen ska sänkas och däckas över.

  • Publicerad 16:15, 10 aug 2018

Trafik och höga bullernivåer är vardag för alla som bor längs med eller i närheten av Nynäsvägen. En eventuell överdäckning av vägen är en fråga som det talats om länge.

Nu går Centerpartiet ut och säger att man vill utreda frågan på riktigt. Tillsammans med en arkitektbyrå har de tagit fram skisser där vägen förvandlats till park, lekplatser, fotbollsplan och till och med en strand.

– Vi vill äntligen få till den här överdäckningen som det har pratats om i många år men där det aldrig händer något. Det skulle vara väldigt välbehövligt, säger Karin Ernlund, gruppledare för Centerpartiet.

Är det ett vallöfte?

– Ja, det är ett vallöfte till söderortsborna att vi vill lyfta frågan och ge exploateringskontoret i uppdrag att utreda det här på riktigt.

Det handlar ju om stora kostnader, hur skulle det finansieras?

– Vi tror att man kan försöka hitta en finansieringslösning med andra aktörer. Fastighetsägare och fastighetsutvecklare skulle kunna vara intresserade av att medfinansiera. Man behöver föra en diskussion med Trafikverket som kan vara medfinansiär, men sedan är det också en investering som vi borde lägga kommunala pengar på.

MP: Stadsgata möjligt med minskad trafik

Trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) tycker att sträckan mellan Gullmarsplan och Enskedevägen vore lämplig att däcka över.

– Det förs diskussioner om det och om man får ekonomi i det så borde den delen däckas över, det tycker jag också. Där skulle man kunna bygga fastigheter ovanpå som kan finansiera överdäckningen, säger Daniel Helldén.

Varför har inget hänt ännu?

– Det hänger ihop med projekten runt omkring. Hela Gullmarsplan ska omdanas och det måst ske i samband med det.

En överdäckning är fyra meter över vägen, vilket innebär att sträckan mellan Enskedevägen och Sockenvägen skulle behöva sänkas så att en park kan anläggas i markplan.

– Det skulle vara fantastiskt för platsen, men det vore extremt dyrt. Vi måste minska trafiken med 30 procent till 2030 för att nå klimatmålen. I ljuset av det är frågan om det är värt de miljarder det rör sig om. Med mindre trafik skulle vi kunna omvandla Nynäsvägen till stadsgata, säger Daniel Helldén och tillägger:

– Men jag är helt med i deras problembild att Nynäsvägen är en barriär som det skulle behöva göras något åt. Vi skulle kunna ge ett tydligare uppdrag till exploateringskontoret att utreda frågan, det låter klokt.