Centern vill skynda på bygget av snabbcykelbanor i länet. Foto: Mitt i

C vill skynda på bygge av snabbcykelbanor

Hittills har tio mil snabbcykelled byggts i länet. Målet är 85 mil – och att andelen som pendlar per cykel ska öka till 20 procent. Men utbyggnaden går för långsamt, anser Centerpartiet.

  • Publicerad 09:20, 18 aug 2018

– Jag vill trampa igång en regional förhandling mellan landstinget och kommunerna och staten för att snabbt få till en gemensam och sammanhållen utbyggnad av stråken i den regionala cykelplanen till 2025, säger landstingsrådet Gustav Hemming (C).

Förebilden till centerns förslag är Stockholmsförhandlingen, som gjort det möjligt att bygga ut t-banan till Nacka och Barkarby och i samma veva få nya bostäder.

– Cykeltrafiken behandlas som någon helt annat än vägar och spårtrafik, och det tycker vi är fel. Cykeltrafiken är en regional fråga, och vi vill att man tar tillvara den jättepotential som cykeln har, säger landstingsrådet Gustav Hemming (C).

Cykeln har jättepotential

Gustav Hemming

Tanken är att regeringen ska förmås att tillsätta en förhandling för att få bindande avtal om en samordnad utbyggnad där kostnaderna fördelas mellan staten, landstinget och kommunerna.

Om inte regeringen ställer upp, får landstinget ta på sig ledartröjan, menar Hemming. Stockholms läns landsting blir region den 1 januari 2019, och tar då över de statliga regionala anslagen till infrastruktur från Trafikverket.

– Om vi kan få till att 2-3 miljarder skjuts till med statliga medel så tror jag att vi kan få med oss kommunerna i satsningen, säger han.

Han tycker också att pengar från trängselskatten borde användas till cykelbanor lika väl som till Förbifarten.

Cykelbanorna duger inte

Landstinget har ett cykelkansli som utreder de regionala cykelstråken. Längs många av de föreslagna stråken finns redan i dag cykelbanor, som byggts av kommunerna själva eller av Trafikverket.

Men de kan vara för smala, delas med fotgängare eller avskiljs inte från trafiken, vilket gör dem mindre lämpliga för fler och snabbare cyklister. De måste breddas eller kompletteras för att klara kraven för ett regionalt cykelstråk.

Mellan Tullinge och Tumba byggs en helt ny cykelbana, som beräknas vara klar till nästa sommar.

Här är det Trafikverket, som är väghållare, som står för utbyggnaden. De skulle även bygga snabbcykelbanor längs E18 mellan Täby och Frescati och längs E4 mellan Kista och Norrtull, men i Trafikverkets infrastrukturplan i våras var de strukna.

– Det kom som en kalldusch. Risken är att kommunerna tappar sugen och tänker att det inte är realistiskt att få till de regionala cykelstråken. Vi kände att vi måste ta initiativ till näst steg. Annars når vi inte målet med en halvering av koldioxidutsläppen till 2030, säger Gustav Hemming.

Fakta

Här är nya cykelstråk på gång

Åkersbergastråket: En 18 km lång sträcka mellan Åkersberga och Hägernäs. Utreds under 2018.

Edsvikenstråket: En 13 km lång sträcka mellan Norrtäljevägen och Sollentunavägen. Utreds under 2018.

Kungsängen-Hässelbystråket: En 30 km lång sträcka, först längs E18 och sedan jäms med järnvägen till Viksjö, sedan via Skälby och Lunda och vidare i höjd med Bromstensvägen och Ulvsundavägen och in till Stadshuset. Stråket är utrett och klart med förslag på åtgärder/byggnationer.

Västerhaningestråket: Är 30 km långt, går först i stort sett längs järnvägen, sedan genom Handen, Kvrantorp och Länna upp till Trångsund och sedan jäms med Nynäsvägen och in till Medborgarplatsen. Stråket är utrett och klart med förslag på åtgärder/byggnationer.

Salemstråket: En 26 km lång sträcka via Tumba, Tullinge, Flemingsberg och i princip längs Huddingevägen in till Gullmarsplan. Utreds under 2018.

Hallundastråket: En sex km lång sträcka mellan Tumba och Hallunda, längs Hågelbyleden. Utreds under 2018.

Källa: Cykelkansliet
Visa merVisa mindre