Inom kort kan vi ha besked om vem som kommer styra i kommunen. Foto: Arkivbild

Besked om vem som ska styra inom ett par veckor

Om knappt två veckor väljs nya ledamöter till kommunfullmäktige. Peter Schilling (S) hoppas då kunna ge ett svar på vem som ska styra i kommunen. Mikael T Eriksson (M) är ”optimistisk”, men lite hemlig om de samtal som nu pågår.

  • Publicerad 07:42, 3 okt 2018

Den 15 oktober samlas den nya kommunfullmäktige för första gången. Då väljer ledamöterna också ordförande samt en valberedning som lämnar förslag till vilka som ska ingå i nämnder, styrelser och andra organ dit fullmäktige utser förtroendevalda.

Är det då också klart vilka som kommer att styra i kommunen?

Nja.

– Det finns ingen formell deadline för att besluta om styren. Men om det inte är klart före presidieuppdrag i styrelse och nämnder, vilka utses i december, blir det problem. Och även om ett styre introduceras är det inte ovanligt att partier hoppar av eller tillkommer under de förhandlingar som sedan vidtar, förklarar David Karlsson som är docent vid Förvaltningshögskolan i Göteborg.

Nämndernas mandatperiod startar den 1 januari 2019.

”Samtal pågår”

Peter Schilling (S), hoppas dock kunna ge besked om styret i kommunen under kommunfullmäktigemötet 15 oktober.

– Jag tror att vi kan ge besked då. Det pågår samtal på många olika plan just nu. Vi har också bra och seriösa politiker i kommunen, säger han.

Det pågår samtal på många olika plan just nu

Peter Schilling (S)

Mikael T Eriksson (M) vill inte säga mer än att samtal pågår.

– Jag är optimistisk, säger han.

Kan man inte komma överens om ledamöter till kommunstyrelsen under mötet 15 oktober, så skjuts beslutet upp till mötet månaden efter. Och så kan det pågå i som längs sex månader enligt kommunallagen.

Om ingen majoritet kan skapas kan det efter det bli nyval. Men för det krävs att minst två tredjedelar av de närvarande ledamöterna i fullmäktige röstar för det.

Det nyvalda kommunfullmäktige beslutar i november om budgeten och hur stor den kommunala skattesatsen ska vara kommande år.

Fler nyheter i Vi i Sundbyberg

Sundbyberg bäst på att bygga hyresrätter

Nyheter Men bara en tredjedel av det som byggs går att hyra Sundbyberg är den kommun där det byggs flest hyresrätter per invånare i hela Sverige.tisdag 26/1 11:14