Värmeåtervinning från avloppsvatten står på politikernas lista för ett klimatsmart Nacka Foto: Mostphotos

Avloppsvärme och färre lastbilar Nackas hopp

Ändrade varutransporter till skolor. Fler kollektivresor. Värmeåtervinning från avloppsvatten. Mitt i begärde svar från Nackas två största partier om hur de vill göra Nacka mer klimatsmart.

  • Publicerad 15:59, 5 sep 2018

Mitt i frågade partiledarna för de två största partierna i Nacka, Moderaterna och Socialdemokraterna, hur de tänker göra Nacka mer klimatsmart.

Kollektivtrafik, ekologisk hållbarhet, klimatsmarta lösningar. Där har ni några återkommande ord i svaren de två politikerna lämnade.

Moderaterna genom kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau, för bland annat fram att alla varutransporter till skolor bör samordnas, där varor till skolorna kommer med en lastbil istället för varje vara för sig.

Socialdemokraterna genom oppositionsrådet Khashayar Farmanbar vill bland annat återvinna värme från avloppsvatten.

Här nedan är politikernas fullständiga svar:

Fakta

Så vill M och S göra Nacka klimatsmart

Mats Gerdau, Moderaterna:

Hur vill ditt parti arbeta för att underlätta för kommuninvånarna att göra rätt klimatval?

Bygga ut tunnelbanan och underlätta för cykling. Fler bussar och båtar. Mer infartsparkering så att man kan ställa bilen. Laddstolpar på parkeringsplatser. Stimulera elbilar och renare bränslen. Nya återvinningscentraler med möjlighet till återbruk. Underlätta sortering av hushållsavfall.

Hur vill ditt parti arbeta för att kommunen ska tänka klimatsmart vid upphandlingar?

Ställa miljökrav, t ex på giftfri och antibiotikafri mat till skolor och äldreboenden. Tuffa krav i stadsbyggandet, t ex cykelparkeringar, gröna tak, trädplantering, bilpooler. Samordnade transporter där alla varor till skolorna kommer med en lastbil i stället för varje vara för sig.

Hur vill ditt parti arbeta för att klimatanpassa uppvärmningen?

Ersätt oljeuppvärmning i kommunala lokaler med solceller och fjärrvärme. Upphandla fossilfri el. Effektivisera energianvändningen, framför allt för uppvärmning. Uppmuntra  bergvärmepumpar och annan energieffektiv uppvärmning.

Hur vill ditt parti underlätta för kollektivtrafik och cykling?

M är tunnelbanepartiet, vi vill att den ska börja byggas nästa år. Fler bussar med målpunkter på andra ställen än Slussen. Utvecklad båtpendling med fler kajer och tätare turer. Fler direktbussar till stan från bostadsområdena, så att man slipper byta. Bygga nya cykelbanor och säkra cykel-p-platser.

Hur vill ditt parti vara en förebild för privata företag och invånare?

Åka mer kollektivt, vår kommunstyrelseordförande Mats Gerdau åker buss varje dag till stadshuset. Kommunens bilar ska vara miljöbilar.

 

Khashayar Farmanbar, Socialdemokraterna:

Hur vill ditt parti arbeta för att underlätta för kommuninvånarna att göra rätt klimatval?

Vi satsar på kollektivtrafiken så att fler kan välja bort bilen. Fler infartsparkeringar och utökad kollektivtrafik med fler snabbussar, pendelbåtar och tätare turer. Vi vill göra det enklare att återvinna genom att fler kan lämna plast, glas, metall och papper nära hemmet. Vi vill bygga så att det finns tillgång till bilpooler för Nackaborna. Stadsbyggnaden ska ge mer utrymme för grönt, idrott och kultur.

Hur vill ditt parti arbeta för att kommunen ska tänka klimatsmart vid upphandlingar?

Vi vill införa klimatsmarta upphandlingar med krav på ekologisk och social hållbarhet i alla tillämpliga upphandlingar. Mer användningen av lokal-, eller närproducerade råvaror. Byggnationer ska ha högre klimatsmarta krav, ex fler andel passivhus, samt att fler hus byggs i trä, vilket kraftigt förbättrar miljövärdet på huset både vid byggnation samt under hela husets livscykel.

Hur vill ditt parti arbeta för att klimatanpassa uppvärmningen?

Alla om- och nybyggda hus ska ha fossilbränslefri uppvärmning. Fler andel passivhus där sol, människor och tekniska apparater ger effektiv uppvärmning. Utbyggnad av fjärrvärme i villaområden är en aktiv miljöåtgärd. Andra åtgärder som kan vidtas är tilläggsisolering av vind, värmeåtervinning från avloppsvatten, byte av fönster och tilläggsisolering av fasader.

Hur vill ditt parti underlätta för kollektivtrafik och cykling?

Vi vill skapa förutsättningar för BRT-trafik, busslinjer som går direkt från en plats till en annan. Det avlastar hårt trafikerade platser och minskar restiden. Incitament för ökad samåkning och digitala lösningar som rekommenderar gynnsamma restider och underlättar samåkning. Därtill vill vi bygga fler infartsparkeringar för bilar och cyklar, helst kopplade till samma betalsystem som SL-kortet.

Hur vill ditt parti vara en förebild för privata företag och invånare?

Nacka kommun är kommunens största arbetsgivare. Det handlar om att erbjuda klimatsmarta lösningar i alla våra verksamheter, från ekologisk skolmat till klimatsmarta byggnader till fossilfria fordon i kommunens verksamhet och lokal energiproduktion via ex solceller.

Visa merVisa mindre