Återvinningsstationerna minskar i Haninge

På onsdagen visar en ny Demoskopundersökning för Expressen att klimatet nu är väljarnas viktigaste fråga. Vi bad två klimatexperter att ge handfasta tips på hur Haninge och andra kommuner kan minska utsläppen. Vår genomgång visar att Haninge ligger får plus för sin vegetarisk mat i skolorna – men att återvinningsstationerna i kommunen minskar.

  • Publicerad 12:25, 5 sep 2018

Mitt i lät klimatexperterna Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen, och Pär Holmgren, klimatexpert och naturskadespecialist på Länsförsäkringar, ta fram en checklista på fem av de viktigaste klimatförbättrande åtgärder som kommuner kan göra.

Vi checkade av listan – och hur Haninge ligger till!

1. Underlätta för Haninges invånare att göra rätt!

✔️ Se till att ha en eller flera dagar med vegetarisk mat på skolorna och andra kommunala kök, och ha alltid ett vegetariskt alternativ. JA!

✔️ Se till att ha möjligheter för återbruk och återanvändning genom uppsökande containrar och pop-up-lösningar. Jobba för välorganiserade återvinningscentraler och krav på sorteringsutrymmen vid nybyggande. NJ–EJ! 

✔️ Jobba för affärer nära bostadsområdena så att inköp inte kräver bil till stormarknader. Jobba för kollektivtrafik till de stormarknader som finns. NJA!

Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Fakta

Haninge vill nå 60 % ekologiska livsmedel

Haninges mål är bland annat att andelen ekologiska livsmedel ska ha ökat till 60 procent till år 2022.

All ren köttråvara som köps in ska då vara från djur uppfödda enligt svensk djurskyddslagstiftning.

Mängden inköpt kött sett till antalet offentliga måltider, ska 2022 ha minskat med 25 procent jämfört med år 2017.

Källa: Haninge kommun
Visa merVisa mindre

2. Tänk klimatsmart vid upphandlingar i Haninge!

✔️ Välj tjänster från företag som har tydliga dokument med policy för transporter, råvaror, och olika typer av produkter. NJA!

✔️ Välj miljömärkt el, rengöringsprodukter och råvaror i den egna verksamheten. NJA!

✔️ 
Ha regler för när det är bäst ur miljösynvinkel att välja närproducerat och lokalt tillverkade produkter. NJA!

3. Klimatanpassa uppvärmningen i kommunen!

✔️ Välj miljömärkt energi, till exempel Bra Miljöval. Inget fossilt. Ingen torv. Minimera plast. JA!

Pär Holmgren, naturskadespecialist på Länsförsäkringar.

4. Underlätta för kollektivtrafik och cykling i Haninge!

✔️Se till att parkeringsavgifter används till bättre kollektivtrafik och cykelbanor NJA!

 ✔️Se till att det finns cykelbanor och cykelställ med tak vid skolor, förskolor och kommunens olika arbetsplatser. Jobba för kollektivtrafik med tätare turer i rusning. Inför fler infartsparkeringar och fler cykelbanor. NJ-EJ!

Fakta

Alla skolor i Haninge har köttfri dag

Alla skolor och förskolor i Haninge har sedan flera år tillbaka en köttfri dag i veckan.

De flesta Haningeskolor erbjuder vegetariskt alternativ varje dag, dock inte alla, även om målet i kostpolicyn är att samtliga skolor ska erbjuda detta.

Runstensskolan, Brandbergsskolan, Svartbäcksskolan och Gudö förskola är några skolor och förskolor som prisats eller nominerats i ”White guide junior”.

Källa: Catarina Heilborn, koststrateg Haninge kommun
Visa merVisa mindre

5. Var en förebild för privata företag och invånare i Haninge!

 ✔️ Anta en resepolicy och tydliga dokument med mål för att minska utsläppen inom kommunens verksamhet JA!

✔️ Se till att el och fjärrvärme är märkt med Bra miljöval NJA!

 ✔️ Välj fossilfria bilar till kommunens verksamheter och solceller på fastigheterna NJ-JAA!

Vi skickade även listan till Haninges kommunstyrelseordförande Meeri Wasberg (S) och oppositionsråd Martina Mossberg (M) – och lät dem ge sin bild:

Underlätta för kommuninvånaren att göra rätt

Meeri Wasberg (S), kommunstyrelsens ordförande i Haninge: 

Meeri Wasberg (S), kommunstyrelsens ordförande i Haninge

”Inom Haninges förskolor och skolor erbjuds minst en vegetarisk dag i veckan sedan flera år tillbaka. Våra skolrestauranger ska också erbjuda skoleleverna minst två lunchrätter, varav ett vegetariskt alternativ, varje dag” 

Kommunen försöker föra en dialog med Förpacknings- och tidningsinsamlingen om deras återvinningsstationer.”

Martina Mossberg (M), oppositionsråd i Haninge:

Martina Mossberg (M), oppositionsråd

”Skolorna i Haninge ska fokusera på bra och näringsriktig mat – men det finns mycket mer att göra.”

”Tyvärr så har den rödgröna kommunledningen medverkat till att återvinningscentraler tagits bort i centrala Haninge.”

”Vi anser också att kommunledningen begränsar handeln i nya bostadsområden för att skydda handeln i kommundelscentran. Det är mycket olyckligt, inte bara ur klimatsynvinkel.”

Fakta

Återvinningsstationer minskar i Haninge

Haninges återvinningscentraler och återvinningsstationer har minskat i antal.

Vid valet 2014 fanns 59 återvinningsstationer i Haninge, enligt Förpacknings- och tidningsindustrin.

Trots att Haninges befolkning ökat kraftigt de senaste åren, så har det totala antalet återvinningsstationer minskat till 56 stycken.

Haninge tappade 2014 en av sina två återvinningscentraler efter att SRV stängde återvinningscentralen vid Sandemar 2014.

Källa: Förpacknings- och tidningsindustrin och SRV
Visa merVisa mindre

Tänka klimatsmart vid upphandlingar:

Meeri Wasberg (S):

Meeri Wasberg (S), kommunstyrelsens ordförande i Haninge

”I vårt klimat- och miljöpolitiska program finns mål om att ta fram en processtruktur för att hantera hållbarhetsfrågor vid upphandlingar.”

”I vår kostpolicy står att närodlade och närproducerade alternativ ska komplettera utbudet och inspirera kockarna till säsongsanpassning och lokal förankring.”

Martina Mossberg (M):

Haninges oppositionsråd Martina Mossberg (M).

”Haninge kommuns upphandlingspolicy ställer miljökrav, men jag tycker att de ska vara proportionerliga. Offentlig upphandling ska i första hand bidra till att Haninge kommun och andra offentliga organ ska göra bra affärer, och inte slösa med skattebetalarnas pengar.”

”Det är ju tyvärr inte lagligt att ställa villkor för närproducerat.”

Klimatanpassa uppvärmningen:

Meeri Wasberg (S):

Meeri Wasberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

 ”I vårt klimat- och miljöpolitiska program finns ett övergripande mål om att kommunen är klimatneutral år 2030, vilket i praktiken innebär en fossilfri energianvändning,”

Martina Mossberg (M):

Haninges oppositionsråd Martina Mossberg (M).

”Förra året minskade förbrukningen med 15 procent i vårt kommunala fastighetsbolag samtidigt som all elförbrukning var fossilfri. 2017 påbörjades ett projekt med värmelagring vid anläggningarna på Torvalla som utnyttjar solenergi och minskar kostnaderna med 2,2 miljoner kronor.”

Fakta

Elcykeln inte poppis i Haninge

Kommunens synpunkter kring kollektivtrafik i rusningstid tycks också väga lätt – SL och landstinget har laborerat med viktig kollektivtrafik för Haningeborna de senaste åren.

Bland Haningeborna har elcykeln hittills inte varit poppis.

Källa: Mitt i

Underlätta för kollektivtrafik och cykling:

Martina Mossberg (M):

Martina Mossberg (M), oppositionsråd

”Haninge kommun behöver arbeta mycket bättre med att skapa cykelstråk som verkligen bidrar till att fler cyklar. Man borde koncentrera investeringarna för nya cykelstråk till områdena där flest Haningebor arbetar.”

Vara en förebild för privata företag och invånare:

Meeri Wasberg (S): 

Meeri Wasberg (S), kommunstyrelsens ordförande i Haninge

”Haninge kommun har en resepolicy som beslutades 2013, och syftet är att kommunens anställda och förtroendevalda ska välja ett klimatsmart resande för sina tjänsteresor.” 

I det klimat- och miljöpolitiska programmet finns mål om att kommunens resor och transporter är fossilfria år 2025, och att andelen köpt fossilfritt bränsle ökat till totalt 50 procent år 2020. Kommunen har även installerat solceller och solpaneler på flera av kommunens byggnader.”