Daniel Dronjak (M), Ingalill Söderberg (DP), Malin Danielsson (L) Karl Henriksson (KD) Foto: Stefan Källstigen

Allianskoalitionen framåt i kommunvalet

Den alliansledda koalitionen ser ut att bli vinnare i Huddinges kommunval men just nu utan egen majoritet. När rösterna sluträknas hoppas dock koalitionen på ytterligare mandat. Samtidigt uppmanar Socialdemokraterna till samtal över blockgränserna.

  • Publicerad 13:35, 10 sep 2018

– Den koalition som styrt Huddinge har fått stärkt förtroende. Det är kul att det går bra för våra kompisar. Vi i Moderaterna har inte kunnat stoppa den negativa trend vi sett på riksplanet, men vi har fått fler röster lokalt än på riksnivå, säger Daniel Dronjak (M), kommunstyrelsens ordförande i Huddinge.

Än så länge är inte alla röster räknade i kommunvalet.

Men om resultatet står sig kan den alliansledda koalitionen, med Alliansen ihop med Drevvikenpartiet och Huddingepartiet, se sig själva som vinnare och fortsätta att styra Huddinge, om än inte med egen majoritet i kommunfullmäktige.

SD får fler mandat

De stora vinnarna i kommunvalet är SD och Vänsterpartiet som ökar mest jämfört med förra valet. Samtidigt backar Miljöpartiet och Moderaterna mest.

Som resultatet ser ut på måndagen växer koalitionen med ett mandat, till 30 mandat, i fullmäktige.

SD får totalt sju mandat, två fler än tidigare. Det kan göra dem till fortsatta vågmästare när olika beslut ska fattas.

Samtidigt tappar den rödgröna oppositionen tre mandat, så att de får 24 mandat ihop.

Inväntar onsdagsräkningen

Nu hoppas koalitionen på att få ett mandat till, så att de får egen majoritet, när alla förtidsröster och röster från dem som röstat utanför Huddinge räknas klart på onsdagen.

Om de får sin vilja igenom förlorar SD vågmästarrollen.

S vill samarbeta över blocken

Men om koalitionen får styra i minoritet krävs antingen stödröster av SD, eller att något av de rödgröna partierna samarbetar över blockgränsen i olika frågor.

Själva betonar Socialdemokraterna att man är det enskilt största partiet i Huddinge med flest mandat i fullmäktige.

Sara Heelge Vikmång (S).

S vill samarbeta över blockgränsen för att hålla SD borta från beslutsfattandet.

– Vi socialdemokrater kommer att ta initiativ till samtal mellan de demokratiska partierna och över blockgränsen. Inget traditionellt block har majoritet. De partier som inte vill ge SD inflytande behöver ta ansvar och samarbeta med varandra, säger oppositionsråd Sara Heelge Vikmång (S).