Trygghet är inte en högt prioriterad valfråga för stockholmarna. Foto: Mostphotos

Alla pratar trygghet – väljarna bryr sig inte

Partierna i Stockholms stad satsar stenhårt på trygghet inför valet i höst. Men när invånarna själva rankar valfrågorna hamnar tryggheten långt ner, visar en ny valundersökning. – En förklaring är att partierna lokalt är starkt färgade av den nationella diskussionen, säger statsvetaren Henrik Ekengren Oscarsson.

  • Publicerad 19:11, 29 aug 2018

En av valrörelsens mest frekventa frågor har blivit trygghet. Alltså invånarnas upplevda trygghet i hemmet, närområdet eller samhället i stort.

Både när Alliansen och Socialdemokraterna i Stockholms stad släppte sina valmanifest hamnade satsningar på ökad trygghet högt upp på priolistorna.

Men på stockholmarnas egen lista över de viktigaste valfrågorna hamnar tryggheten däremot långt ner. Det visar den senaste valundersökningen som Novus gjort på uppdrag av lokaltidningen Mitt i, P4 Stockholm och SVT Stockholm.

Andra frågor ses som viktigare

Bara tre procent anger ”trygghet på gator och torg” som en av de mest avgörande frågorna för hur de ska rösta i kommunvalet.

Något som egentligen inte är ovanligt enligt professorn i statsvetenskap, Henrik Ekengren Oscarsson.

– I storstäder är bostadspolitik och infrastruktur traditionellt sett högre prioriterat.

Men varför tar då politikerna ofta upp just tryggheten?

– Partierna är starkt färgade av den nationella politiska diskussionen. Ofta bygger de sina kampanjer nationellt och vill sen vara konsekventa och inte spreta för mycket, säger Henrik Ekengren Oscarsson.

Något som enligt honom leder till att vissa stora frågor kanske inte riktigt passar in för de lokalt viktiga frågorna.

– Förr kunde partier anpassa sig mer lokalt. Men med massmedias omfattning är det svårare och då kan man hamna lite fel lokalt.

Innerstadsborna helt enkelt tryggare

I övrigt tror han också att tryggheten hamnar lång ner eftersom den stora delen innerstadsbor helt enkelt känner sig tryggare än de i utkanterna av staden och i kranskommunerna.

– Där har man jobbat med länge med trygghet och platser som upplevts som otrygga har man lagt stora resurser på i decennier. Det har man inte på samma sätt gjort i utkanterna. Till exempel är det en helt annan polisnärvaro i Stockholms innerstad jämfört med utkanterna, säger Henrik Ekengren Oscarsson.

Valfrågorna som hamnade i stockholmarnas topp-3 var skola och utbildning, sjukvården samt miljö och klimat.


Stockholmarnas viktigaste valfrågor

Så svarade deltagarna på vilka frågor som är mest avgörande för hur de röstar. De svarade i fritext och kunde ange fler svar.

lla: Novus valundersökning.

Fakta

Om undersökningen

Valundersökningen gjordes av Novus på uppdrag av Lokaltidningen Mitt i, Sveriges Radio P4 Stockholm och SVT Stockholm.

Undersökningen omfattar 1000 svarande personer, som gjordes perioden 7–16 augusti 2018. Personer 18 år och äldre boende i Stockholms kommun har svarat.