Självkritisk. Stadsdelsförvaltningen riktar kritik mot sig själva efter självmordet.

Pojke tog livet av sig - föräldrar varnades inte

Om sex månader tänker jag ta livet av mig. Det berättade pojken på ungdomsmottagningen där han sökte hjälp tidigare i år. Men föräldrarna kontaktades aldrig. Sex månader senare var han död.

  • Publicerad 10:33, 13 nov 2020

Stockholm stad Lex Sarah-anmäler fallet eftersom föräldrarna inte blev informerade om hur dåligt pojken mådde.

Kuratorn borde ha gjort en orosanmälan till socialtjänsten och kontaktat pojkens föräldrar, konstaterar staden i en intern utredning. Men så skedde inte. Och cirka sex månader senare begick pojken självmord.

I utredningen står det att pojken, som var under 18 år, inte ville att hans föräldrar skulle få veta hur dåligt han mådde. Kuratorn rådgjorde då med sin chef och med barn- och ungdomspsykiatrin.

Tillsammans kom de fram till att kuratorn skulle fortsätta att träffa pojken, för att få honom att själv berätta om sitt mående för sina föräldrar.

Vänner larmade

– Detta är fruktansvärt tragiskt för pojken och hans föräldrar. Det finns ett skyddsnät och det ska fungera. Det har saknats tydliga skriftliga rutiner för hur vi ska agera vid suicidrisk. Det har vi tagit tag i, säger Jenny Bertvall, enhetschef på Enskede-Årsta stadsdelsförvaltning.

Under det halvår som pojken hade kontakt med ungdomsmottagningen fick dock föräldrarna viss kännedom om pojkens mående. Detta efter att pojkens vänner kontaktat föräldrarna, efter en händelse som vännerna tolkade som ett självmordsförsök från pojkens sida.

Efteråt ska dock pojken ha sagt till kuratorn att han mådde bättre och inte ville ta livet av sig. Kuratorn ska då ha bedömt honom som sanningsenlig, står det i utredningen.

Svår balansgång

I utredningen går det också att läsa om den svåra balansgången för kuratorn, som i sitt jobb behöver skapa en relation med ungdomarna samtidigt som det finns en anmälningsskyldighet. ”Förvaltningen anser att kuratorn hade en för långtgående allians med pojken”, konstateras det i rapporten.

– Denna balansgång fråntar oss inte anmälningsplikten. Föräldrarna behöver få information för att tillgodose barnets behov. Men det finns gränsdragningsfrågor och då är det viktigt att ha stöd från sin chef. Nu har vi infört regelbundna avstämningar för alla kuratorer, säger Jenny Bertvall.

Fallet har Lex Sarah-anmälts till Inspektionen för vård och omsorg som väntas utreda ärendet innan årsskiftet. Samtliga kuratorer på ungdomsmottagningen, och en chef, ska också gå en utbildning kring suicidprevention.

Här kan du söka hjälp vid självmordstankar:

Vid akut risk, ring 112. Där kan du även få prata med en jourhavande präst.

Du kan också bland annat ringa till 1177, till Bris på 116 111, til jourhavande medmänniska på 08-702 16 80, till Mind Självmordslinjen, chatt via mind.se eller på
telefon 90 101.