Brå har 45 fall av dödligt våld i Stockholm 2020. Foto: Sacharias Källdén

Dödliga våldet ökar igen

Aldrig har antalet fall av dödligt våld varit högre. 2020 är det värsta året sedan man började mäta 2002 och det är i Stockholm som till stor del ligger bakom ökningen.

  • Publicerad 05:00, 31 mar 2021

Det dödliga våldet ökar i Sverige. Med sina 124 fall var 2020 var det värsta året sedan man började mäta.

Det är Brottsförebyggande rådet som sedan 2002 fört statistik över hur mycket dödligt våld som förekommer år för år.

Inte värre än 2017

Våldet ökar i princip överallt, men totalt sett är det Stockholm som främst ligger bakom den negativa utvecklingen, här hade man 11 fler fall av dödligt våld jämfört med året innan, totalt 45 stycken. Trots det är det fem fall färre än rekordåret 2017 då 50 personer föll offer för dödligt våld i Stockholm.

Dödliga våldet har fördubblats på ett år

Hälften av alla dödliga skjutningar i Stockholm

Det är också storstadsregionerna i allmänhet och Stockholm i synnerhet som sticker ut i statistiken när det handlar om dödsfall där skjutvapen används.

Av de 48 registrerade fallen skedde 33 av dem i storstadsregionerna Stockholm, Väst (Göteborg) och Syd (Malmö). 23 skjutningar skedde i region region Stockholm, fyra fall i region Väst och sex i region Syd.