UTSLÄPP. Nästan 80 procent av utsläppen i Solna kommer från transporter. Frösundaleden och E4 är två stora transportvägar i Solna. Foto: Leif Oldenburg

Så ska Solna bli fossilfritt

Det var ett av de viktigaste kraven för att Miljöpartiet skulle ta klivet från opposition in i ett blågrönt styre. Nu får Solna en klimatstrategi som sträcker sig fram till 2045.

  • Publicerad 16:52, 16 sep 2019

Vi kan arbeta för att bli en stad som inte i första hand gynnar bilburna transporter.

VIKTIG. Klimatfrågan är viktig för vårt parti, säger Victoria Johansson (MP). Foto: Arkiv

Till många delar är det en anpassning till den klimatlag som Sveriges riksdag redan antagit. Solna ansluter sig till det nationella målet att vara en klimatneutral kommun senast 2045, vilket betyder att inga nettoutsläpp av växthusgaser ska ske inom Solnas geografiska område. Om Solna släpper ut växthusgaser ska det kompenseras så att slutresultatet hamnar på noll.

– Solna har naturligtvis inte rådighet över allt. Mycket måste ske genom lagstiftning på nationell nivå. Det krävs samverkan på många plan om målet ska uppnås, säger Victoria Johansson (MP), ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Under 2016 uppgick växthusgasutsläppen till två ton per Solnabo. Nästan 80 procent beräknas komma från transporter.

Trots det ligger Solna bättre till än många andra kommuner, bland annat på grund av bra fjärrvärme. Dessutom saknas det jordbruk och tung industri. Utsläppen av växthusgaser i Solna har faktiskt minskat med 23 procent sedan 1990. Den blågröna majoriteten skriver i sitt regeringsprogram att Solna ska vara en fossilbränslefri kommun senast 2040.

– Solna har bättre förutsättningar att lyckas än många andra kommuner, säger Victoria Johansson.

Avgörande krav

Men vägen dit är lång – och allt går inte att reglera.

– Vi har många stora arbetsplatser och kan inte förbjuda folk att ta bilen till jobbet. Däremot kan vi arbeta för att bli en stad som inte i första hand gynnar bilburna transporter. Om vi vill att människor ska välja andra sätt att förflytta sig måste vi skapa en infrastruktur för cyklister som är både bra och trygg, säger Victoria Johansson.

Nu går klimatstrategin ut på remiss till samtliga nämnder som ska bryta ner den till sina egna ansvarsområden. Därefter kommer den tillbaka till kommunstyrelsen för att klubbas slutgiltigt.

– Det här var en av de viktigaste frågorna som Miljöpartiet gick till val på. Om vi inte hade fått gehör för klimatfrågan så hade vi knappast kunnat ta steget från opposition till det nuvarande styret. Men det här är bara första steget, säger Victoria Johansson.

Klimatlagen

Enligt klimatlagen ska Sverige senast 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Efter det ska negativa utsläpp uppnås. 

Riksdagen sa också ja till ett etappmål för utsläpp av växthusgaser till 2030 och 2040 och ett etappmål för utsläpp från inrikes transporter.

Lagen innehåller grundläggande bestämmelser om regeringens klimatpolitiska arbete. Klimatlagen började gälla den 1 januari 2018.

Källa: Riksdagen

Visa merVisa mindre