Gillbogården. Äldreboendet i Rotebro har stängts. Foto: Sollentuna kommun

Ingen IVO-åtgärd efter smittspridning på äldreboende

Gillbogårdens äldreboende i Rotebro hade omfattande smittspridning av covid-19 i fjol. 19 av de äldre smittades, och fem av dem dog. Det ledde till en lex Maria-anmälan, men ingen åtgärd från Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

  • Publicerad 10:00, 22 apr 2021

Det var kommunens vård- och omsorgsbolag AB Solom som drev Gillbogården när 19 äldre smittades av covid-19 och fem av dem avled.

Den 1 februari gjorde kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska en anmälan enligt lex Maria om ”allvarlig vårdskada” då händelsen ledde till ökad oro hos de äldre, personalen och närstående.

Nu har Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) granskat fallet och beslutat att avsluta ärendet utan att ”vidta några ytterligare åtgärder”.

"Vidtagit åtgärder"

Ivo har bland annat tagit del av anmälan och av AB Soloms egen utredning av händelsen, och bedömer att ”vårdgivaren har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.

Enligt Ivo framstår AB Soloms slutsatser som ”rimliga och adekvata”, och bolaget har även ”vidtagit åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen”.

Stängdes i februari

Innan händelsen hade vård- och omsorgsnämnden beslutat att lägga ner Gillbogården. Beslutet togs i november i fjol och anledningen var att det fanns ett stort överskott av lediga platser på äldreboendena i kommunen.

En plan för flytten av de boende skulle tas fram och presenteras i mitten av februari – men då hade alla de äldre redan flyttat.

23 personer bodde på Gillbogården när beslutet om nedläggning togs. De flesta av dem har flyttat till antingen Norrgården eller Edsbergs äldreboende.

Vistelseförbud kan införas om för många samlas

Nyheter "Nu har vi möjligheten att stänga av om det behövs" Precis som i fjol ska hjärtan och popup-parker påminna Sollentunaborna om att hålla avstånd i sommar. Nytt för i år är att kommunen också kan införa vistelseförbud och stänga av platser om för många...tisdag 11/5 13:15

91 sexköpare gripna i Stockholm – på en vecka

Nyheter Stor insats mot människohandel Förra veckan greps och bötfälldes inte en. Och inte två. Utan 91 köpare av sexuella tjänster i Stockholm.tisdag 11/5 13:00