Utbyggnaden blir inte dyrare, eftersom man får in mycket pengar genom att sälja byggrätter, menar Tullingepartiet.

"Vi vänder på centrum!"

En ny pendeltågsuppgång, nya infartsparkeringar, 200 nya bostäder och en helt ny framsida på Tullinge centrum. Det är Tullingepartiets motförslag till kommunledningens planerade Idéhus. – Vi gör en helhetslösning, säger Anders Thorén (TuP).

  • Publicerad 11:35, 6 sep 2013

I Tullinge bibliotek pågår utställningen om det planerade Idéhuset - fyra arkitektkontor har lagt fram avancerade förslag på en ny social och kulturell samlingspunkt för Tullingeborna.
– Vi är inte mot ett kulturhus, men att göra det som ett ”landmärke” känns inte som det mest prioriterade. Vi vill istället se en helhetslösning för hela centrum, säger Anders Thorén, ordförande i Tullingepartiet.
Nu i helgen släpper partiet sitt motförslag som går mycket längre än kommunledningen:
• Huddingevägen leds in via två rondeller för att sakta ner trafiken och ge plats för större infartsparkeringar intill pendeltåget.
• En ny pendeltågsuppgång byggs i den östra ändan, med resecentrum och rulltrappor. Också den befintliga uppgången rustas upp.
• Det som idag är baksida på centrumbyggnaden, mot tågspåret, blir den nya framsidan genom att lastgatan byggs på med en ny fasad av nya småbutiker.
• 200 nya bostäder byggs, i form av terasshus, radhus och lägenheter i flerbostadshus, bland annat på dagens infartsparkering.
– Vi får ofta höra från kommunledningen att vi är bakåtsträvare som inte vill att Tullinge ska förändras. Med det här förslaget visar vi att det inte stämmer, säger Anders Thorén.

I förslaget finns
också ett nytt, stort bibiotek – som svar på Idéhuset – och även ett kommunhus för det fall att Tullinge skulle bli självständigt.
Vill ha synpunkter
Förslaget har arbetats fram av trafikplaneraren Sten Sedin från ingenjörsbyrån Tyréns och arkitekten Kjell Forshed, som bland annat ritat Tullinge trädgårdsstad och Lomma hamn – allt för att de tekniska lösningarna ska vara realistiska och genomförbara.
– Men fortfarande är det bara en principskiss. Nu vill vi höra vad Tullingeborna tycker om det här på ett möte vi ska hålla den 25 september, säger Anders Thorén.