Insändarskribenten menar att hela Botkyrka skulle blir rikare av en kommundelning. Foto: Johannes Liljeson

Vi blir inte rikare om vi håller ihop

Anders Thorén, Tullingepartiet, menar att alla vinner på att Tullinge blir en egen kommun. Här är hans replik på Robert Rasmussens insändare i Södra Sidan (nr 16).

  • Publicerad 14:06, 1 jun 2012

 Tullingepartiet är en frihetsrörelse med målet att Tullinge ska bli en egen kommun. Den delningsutredning som kommunstyrelsen beställt har slagit fast att det inte finns några lagliga eller ekonomiska hinder för detta. Botkyrkas ekonomi förändras INTE ifall Tullinge knoppas av och blir en egen kommun – och Tullinge kommer klara sig bra på egna ben.
Vid övergången uppkommer enligt utredningen en kostnad på 17 miljoner kronor som motsvarar endast 0,4 procent av Botkyrkas totala budget. Utredaren har påpekat, att i sammanhanget är detta en försumbar kostnad som ligger inom en felräkningsmarginal. Att utifrån denna kostnad påstå att ”vi blir rikare på att hålla ihop” stämmer alltså inte.
Botkyrka kommun växer så det knakar och skulle vinna mycket på att Tullinge knoppas av. De problem med vissa kommunala tjänster i dagens Botkyrka som Robert Rasmussen tar upp, är snarare ett tecken på tungrodd byråkrati än brist på resurser.
Vi är övertygade om att det kommer att gå utmärkt att skapa en egen kommun i Tullinge – med en effektiv kommunal organisation direkt anpassad till de behov som finns.
Vid en delning skulle närdemokratin förbättras både i Tullinge och det nya Botkyrka genom att vi kommer närmre våra politiker och tjänstemännen inom kommunen – och närmre de ­lokala besluten för vår närmiljö.
Det är lovvärt att Botkyrka försöker att kommunicera med medborgarna, via det så kallade Dialogforum, men till vilken kostnad? För 2011 uppgick kostnaden för Dialogforum (undantaget Dialogforum special, som handlade om delningsutredning) till cirka 1 000 kronor/deltagare. Detta på grund av väldigt få deltagare.
Det medborgare vill är att bli sedda och lyssnade på. Att trivas i sitt centrum. Att skolor är städade och underhållna. Att gropar i vägar och torg åtgärdas. Att klotter tas bort. Att belysning fungerar. Att personal på de olika förvaltningarna är rimligt bekanta med gator och områden i den ort de är avsedda att serva.