TuP: Tullinge borde få bestämma själva

När nej-sidan skriver om folkomröstningen undviker man att omnämna Tullinge och Tullingeborna, de som berörs av kommundelningen. Man vill inte låtsas om att en mycket stark majoritet av Tullingeborna, hela två tredjedelar inte vill tillhöra Botkyrka kommun.

  • Publicerad 08:45, 19 dec 2014

En kvalificerad majoritet av Tullingeborna är ett klart utslag för en delning av Botkyrka menar vi i Tullingepartiet tillsammans med Folkpartiet och Centerpartiet. Moderaterna, vars ideologi värnar om den enskilda människans rätt att bestämma över sin framtid, har däremot visat att man hellre offrar sin ideologi än tappar Tullinge, sitt starkaste fäste.
 
Tullingeborna, precis som Salemborna, måste få avgöra sitt eget öde. Tullingepartiet kommer därför att ansöka om delning hos Kammarkollegiet. Att övriga Botkyrka rstade nej var väntat, så har det även sett ut i andra folkomröstningar där hela moder kommunen varit med och röstat. När till exempel Salem ville bryta sig loss från Botkyrka fanns en bred majoritet mot en delning sett till hur hela Botkyrka röstade. Men i  den kommundel som delningen gällde, Salem, fanns en tydlig majoritet för en delning, precis som nu i Tullinge. Regeringens beslut om att bilda Salem kommun motiverades då av tydliga fördelar för den kommunala demokratin och Salembornas starka JA i folkomröstningen.
 
Stödet i Tullinge för egen kommun är starkt trots den intensiva skrämselpropaganda som nej-sidan spred inför folkomröstningen. Nej-sidan påstod att Tullinge som egen kommun skulle ge sämre skolor. Detta låter löjligt när man inser att Botkyrka kommun ligger på plats 242 av 290 i Lärarförbundets ranking. Och skolorna i Tullinge prioriteras inte. Ett exempel på detta är att underhållet av Falkbergsskolan har varit så misskött att skolan kanske måste rivas.
 
Nej-sidan ”glömde” också berätta att människor är nöjdare i medelstora kommuner jämfört med storkommuner som Botkyrka. Salem är ett bra exempel, de har byggt om och rustat upp alla sina skolor och äldreboenden samt byggt en hel del nya. Salem har en stabil ekonomi och goda betyg på sin service. Ingen vill gå tillbaka till Botkyrka.