Illustration: Trafikverket

TuP: S bluffar om Förbifart Tullinge

Tullingepartiet anklagar Botkyrkas kommun­ledning för att vilseleda allmänheten om väg­satsningen Förbifart ­Tullinge. I själva verket kommer vägen inte att bli byggd de närmaste 20 åren, menar Anders Thorén (TuP).

  • Publicerad 10:02, 8 nov 2013

Kritiken hänger samman med Tullingepartiets önskemål om en rejäl utbyggnad av Tullinge centrum, vilket enligt kommunstyrelsens ordförande Katarina Berggren (S) inte kan göras förrän Huddingevägen har fått en ny sträckning.
”Genom att låtsas som om den väg mellan Flemingsberg och Riksten som Trafikverket planerar att börja bygga under 2015 är denna förbifart gör hon sken av att förbifarten är nära att realiseras”, skriver tre Tullingepartister i ett debattinlägg.
”Planeringen görs beroende av en vägsatsning som (S) låtsas vara närstående men som i verkligheten ligger år­tionden in i framtiden. Om den alls blir av”, fortsätter TuP.

Elisabet Lloyd, ansvarig projektledare på Trafikverket, bekräftar osäkerheten:
– Resterande del av förbifarten finns inte med i någon av Trafikverkets planer och det är osäkert när eller om den kommer, säger hon.
Botkyrka kommuns planeringschef Lars Olson är mer optimistisk.
– Den första delen av Förbifart Tullinge finns med i investeringsplanen för byggande 2016–2018. Det är realistiskt att tro att andra etappen följer relativt snart efter den första, säger han.
Tidplanen styrs av hur stora väginvesteringar som regering och riksdag kommer att släppa fram i Stockholmsregionen, med vanliga skattemedel och med intäkter från trängselskattesystemet, förklarar Lars Olson.